19. 6. 2019

Celostátní VPR FAČR v sezóně 2018/2019

Od listopadu do konce května probíhal maraton seminářů v rámci letošního ročníku celostátního „Vzdělávacího programu rozhodčích FAČR“, kterého se účastnilo 61 rozhodčích, vč. 4 dívek, z krajských svazů a z řídících komisí.

Frekventanti, které ze svých nominačních listin do programu navrhly příslušné komise rozhodčích, byli tradičně rozděleni do tří skupin (seznam zde) – dvě skupiny z KFS a z KR žen a jedna skupina složená z rozhodčích ŘKČ a ŘKM.

Program VPR FAČR, rozdělený do 7 seminářů pro každou skupinu, zahrnoval 276 hodin výuky, během níž rozhodčí absolvovali praktická cvičení na hrací ploše (celkem 44 hodin) se simulovanými herními situacemi zejména pro oblast spolupráce R+AR, pro posuzování ofsajdů, fyzickou přípravu s fitness instruktory (24 hodin), teorii zahrnující zejména analýzu herních situací (112 hodin) z edukačních materiálů FIFA/UEFA a také z domácích soutěží, včetně nižších úrovní FAČR, přednášky z pravidel fotbalu, z fotbalové legislativy, fotbalovou angličtinu nebo přednášku výživové specialistky o stravovacích návycích.

Rozhodčí ze skupiny ŘKČ/ŘKM pak jako bonus měli možnost v březnu a v dubnu  odřídit šest utkání Juniorské ligy s následnou zpětnou vazbou na učebně s pomocí pořízeného videa ze tří kamer (hlavní kamera a dvě boční speciálně pro sledování práce asistentů).

Analýza národních instruktorů a současně observerů UEFA a v našich profesionálních soutěží pak měla za cíl poskytnout rozhodčím kvalifikovaný feedback, upozornit je na negativní i na pozitivní momenty v utkáních, ale zejména jim pomoci zkusit odstranit nedostatky nebo chybné návyky. Pohříchu na to v běžných utkáních není ze strany delegátů, hodnotících výkony rozhodčích, vždy dostatečný prostor.  

V rámci celého projektu byl velký důraz kladen na samostatnou práci, ať už jednotlivých frekventantů, nebo v rámci diskusní skupin. A velmi významná část programu byla věnována výše zmíněným praktickým činnostem na hřišti. Tento koncept, aplikovaný v současnosti i na vrcholných akcích v rámci FIFA a UEFA, má ambici posouvat rozhodčí k lepším výkonům.

A že je to správná cesta, o tom hovoří vysoký počet absolventů VPR FAČR, kteří se postupně zapojují do řízení profesionálních soutěží – např. mezi letos postoupivšími rozhodčími není ani jeden, který by program aktuálního ročníku nebo v minulých letech neabsolvoval. To je potěšující a současně zavazující. 

Projekt je hrazen z prostředků „Konvence rozhodčích UEFA“, a jeho odborná náplň a realizace je garantována národními instruktory a fitness instruktory rozhodčích FAČR.

 

VPR FAČR 2018/2019