9. 3. 2018

Celostátní vzdělávací program rozhodčích spěje do finiše

Do druhé poloviny se o tomto víkendu přehoupne celostátní Vzdělávací program pro rozhodčí FAČR. Od listopadu se vybraní rozhodčí z řídících komisí a českých a moravských KFS účastní pravidelných víkendových seminářů, přičemž poslední je plánován na konec května.

VPR FAČR se letos účastní 74 frekventantů, kteří byli vybráni z kandidátů, nahlášených příslušnými komisemi rozhodčích ze všech krajů a z řídících komisí. Mezi nimi je i sedm dívek. Program seminářů je odstupňován podle zkušeností frekventantů, logicky nejnáročnější je připraven pro ty z řídících komisí, kteří působí jako rozhodčí již delší dobu, a jsou proto na ně kladeny nejvyšší nároky.

Až dosud probíhaly semináře jako víkendové akce, ale s ohledem na začínající soutěže na všech úrovních, budou nyní pokračovat tak, aby rozhodčí nebyli blokováni na sobotu i neděli a byli k dispozici svým komisím, které je mohou delegovat k řízení utkání. Přitom mohou realizovat nabyté poznatky a zkušenosti přímo na hracích plochách.


Při organizaci seminářů je po obsahové stránce kladen velký důraz na zapojení frekventantů do praktických činností, ať už je to při tréninkových jednotkách na hrací ploše, nebo na učebně. Na tréninkových jednotkách jsou simulovány reálné herní situace, při kterých rozhodčí a asistenti musí prokazovat svoje „umění“ a zejména schopnost spolupracovat v týmu. Velký prostor je věnován také analytickým rozborům herních situací z utkání. Program vhodně doplňují další odborně zaměřené bloky, např. pravidlové, legislativa FAČR, atd., které tvoří nezbytný základ pro každého rozhodčího.  

Samozřejmostí v celém průběhu vzdělávacího programu je používání metodiky a výukových materiálů FIFA a UEFA, včetně aktuálního DVD RAP (Refereeing Assistance Programme), stejně jako podkladů, prezentací a sestřihů, připravovaných v Úseku rozhodčích FAČR z našich soutěží, včetně nižších úrovní.

 

Odborná náplň a realizace VPR FAČR je připravena a garantována národními instruktory a fitness instruktory rozhodčích FAČR. Program je plně hrazený z prostředků „Konvence rozhodčích UEFA“. Celostátní program organicky navazuje na „regionální“ VPR pořádaná pro rozhodčí, příp. delegáty, jednotlivými komisemi rozhodčích, které se tak podílí na koncepci vzdělávání rozhodčích v souladu s přijatou Konvencí rozhodčích UEFA.

 

Celostátní vzdělávací program rozhodčích