15. 6. 2017

Derniéra Vzdělávacího programu rozhodčích PFS na Proseku

V úterý skončil posledním seminářem letošní ročník Vzdělávacího programu pro mladé talentované rozhodčí z pražských soutěží. Program dokončilo devatenáct rozhodčích, kteří v aktuální sezóně působí v přeboru, I. A a I. B třídě. 

Frekventanti absolvovali celkem sedm seminářů pod vedením národní instruktora rozhodčích FAČR Miroslava Tulingera, s participací fitness instruktora Ondřeje Lercha při tréninkových jednotkách na hřišti. Kostra setkání byla pevná po celé období – vždy hodina věnovaná praktickým cvičením na hrací ploše stadionu Bohemians Praha na Střížkově a poté další nejméně dvě hodiny v salonku nedalekého Hotelu DUO, strávené analýzami herních situací.

Na hřišti byly simulovány nejrůznější situace důležité pro nácvik spolupráce rozhodčích s asistenty při akcích zejména kolem pokutového území, při stanovování vzdálenosti 9,15 metrů při kopech, pro správný management provádění volných nebo pokutových kopů, a v závěru byla celá jedna tréninková jednotka zaměřena na principy pohybu a pozičního postavení rozhodčího po hrací ploše. To vše pod dohledem instruktorů a s jejich okamžitou zpětnou vazbou.

V teoretické části na učebně byla kromě opakování principů řešení herních situací – kritérií pro posuzování např. přestupků, hry rukou, zmaření zjevné brankové možnosti, atd., věnována mimořádně velká pozornost zejména herním situacím z pražských soutěží – z přeboru mužů. Rozhodčí měli možnost vidět se při svých utkáních a samostatně analyzovat vlastní činy, nebo činy svých kolegů v klipech, připravených ze záznamů TVCOM, samozřejmě s nezbytnou zpětnou vazbou, samo sebou ne vždy úplně příjemnou.

O nadcházejícím víkendu končí pražské soutěže a rozhodčí tak budou mít celé léto k přemýšlení nad tím, kde je „tlačí bota“ a kde mohou něco změnit, zlepšit.

Chybovat je lidské, ale opakovat stejnou chybu je hloupost.

Mnoho špatných rozhodnutí rozhodčích v utkáních pramení z chybných návyků, které rozhodčí bohužel získávají postupně během své kariéry, pokud je na ně někdo neupozorní. Což je jen tak mimochodem úloha hlavně delegátů utkání. Předpokladem ale je, aby i delegát měl potřebné schopnosti a dokázal vnímat nejen samotnou situaci (např. přestupek), ale i další souvislosti, které s rozhodnutím rozhodčího, ať už dobrým nebo špatným, souvisí. Bez kvalitní analýzy a následné zpětné vazby se mohou rozhodčí jen těžko zlepšovat. Mnohdy si problém neuvědomují, a nebo, a to je horší, si žádný problém nepřipouštějí.

Řidič se také nestává dobrým řidičem tím, že ovládá pravidla silničního provozu, ale až tehdy, když je schopen přizpůsobit jízdu předvídatelným podmínkám na silnici. Rozhodčí se stává úspěšným teprve tehdy, když dokáže předvídat situace na hrací ploše a přiměřeně na ně reagovat. A k tomu musí poznat řadu zákonitostí, které jsou nevyhnutelným předpokladem k tomu, aby měl průběh utkání plně pod kontrolou. Musí mít zkušenost, kterou získává postupně tréninkem a zápasovou praxí s odbornou radou, třeba od zkušenějšího kolegy. A zde je úloha delegátů, instruktorů a mentorů rozhodčích nezastupitelná.

Vzdělávací program rozhodčích PFS