14. 3. 2017

Devátý RAP COURSE pro národní instruktory rozhodčích ve Vilniusu

V neděli večer se z Vilniusu vrátili národní instruktoři rozhodčích Miroslav Liba, Miroslav Tulinger a fitness instruktor Ondřej Lerch, reprezentující FAČR na čtyřdenním „RAP Course“, pořádaném tradičně společně FIFA a UEFA.

Letos již devátý ročník „RAP Course“ (Refereeing Assistance Programme) pro instruktory rozhodčích a fitness instruktory ze všech národních fotbalových asociací,  sdružených pod hlavičkou UEFA, hostilo litevské hlavní město Vilnius.

Kurz byl veden zkušenými instruktory rozhodčích FIFA Hectorem Vergarou z Kanady, který v loňském září vedl v Praze FIFA seminář pro talentované rozhodčí ze soutěží FAČR, Manuelem Navarrem ze Švýcarska, naší Dagmar Damkovou a Kari Seitzovou z USA, kterou si pamatujeme z letního FIFA semináře našich ženských rozhodčích v Písku. Ze strany UEFA působili jako instruktoři Hugh Dallas ze Skotska a Vlado Šajn ze Slovinska, oba též členové KR UEFA.

Cílem každoročního setkání „národních instruktorů“ je zejména jednotnost a shodnost interpretace a aplikace pravidel fotbalu všude na světě při posuzování herních situací, seznámení se s metodami a novinkami v oblasti vzdělávání rozhodčích a delegátů, podpora mezinárodní sítě instruktorů rozhodčích ve všech konfederacích FIFA a výměna názorů a sdílení myšlenek a programů, realizovaných v jednotlivých národních asociacích při práci s rozhodčími.

Při všech aktivitách byl kladen důraz ne tak zcela na konkrétní rozhodnutí rozhodčích, zda bylo správné nebo ne, ale více na to jakou dát rozhodčím radu, aby situaci příště řešili jinak. „To je hlavní úkol vás, instruktorů rozhodčích“, uvedl Hector Vergara, a pokračoval „nejste hledači faulů a chyb („foul finders“), ale měli byste umět rozhodčím poradit, kde se stala chyba, ve kterém okamžiku nastal „okamžik pravdy“, tj. rozpoznat a analyzovat klíčový moment pro následující vývoj hry a pro jejich rozhodnutí, ať už dobré nebo špatné. A co mají případně příště udělat jinak, lépe, aby se chybné rozhodnutí neopakovalo“.

Letos poprvé byla část programu věnována problematice ženského rozhodcovství. Jak zdůraznila Dagmar Damková, členka nově sestavené Komise rozhodčích FIFA: „… ženský fotbal je v současnosti nejdynamičtěji se rozvíjejícím sportovním odvětvím na světě a tomu by měla odpovídat i práce s rozhodčími“.

V rámci následujícího workshopu došlo k zajímavé výměně zkušeností a názorů mezi zástupci ženských rozhodčích z jednotlivých národních asociací, a to ze všech oblastí - od získávání žen a dívek pro činnost rozhodčího fotbalu, přes vzdělávací aktivity šité na míru ženám, nevyjímaje fyzickou přípravu, až po analýzy herních situací speciálně vybraných z ženského fotbalu. Není náhoda, že v podstatě všechny země mají podobné problémy, ale je zajímavé, jak se kde s nimi vypořádávají a co dělají nebo plánují udělat, aby posunuli své rozhodčí-ženy na vyšší úroveň.

V části pro technické instruktory byly hlavními tématy posuzování přestupků, hry rukou, taktických přestupků jako je zmaření zjevné brankové možnosti, akcentováno bylo důslednější a přísnější posuzování držení, případně strkání nebo tahání soupeře v pokutovém území i mimo něj a velká část času byla vyhrazena posuzování ofsajdových situací, kde oproti minulosti dochází k malému, ale významnému posunu, zejména pokud jde o ovlivňování soupeře hráčem v ofsajdové pozici.

Oblíbenou a vždy všemi velmi očekávanou částí kursu byly prezentace videoklipů se zajímavými situacemi z národních soutěží účastníků kurzu, které pozvaní frekventanti v předstihu zaslali KR UEFA. Letos poprvé byla i tato část rozdělena na situace, které se staly v mužském a v ženském fotbale. Po krátké diskusi ve skupinách následovala prezentace vybraných klipů v plénu se zpětnou  vazbou ze strany instruktorů FIFA a UEFA.

Část pro fitness kouče vedli zkušení fitness kouči z UEFA profesor Werner Helsen z Belgie a z FIFA Grzegorz Krzosek z Polska.

V nabitém programu od rána do pozdního večera představili frekventantům projekt UEFA 20+ pro prevenci zranění rozhodčích, způsoby testování fyzických parametrů, zahrnující například i měření tuku v těle, a to včetně praktických ukázek. K nejzajímavějším částem patřily tréninkové jednotky pro fitness instruktory na hrací ploše, zaměřené na koordinaci pohybu rozhodčích, na jejich spolupráci při tréninku, a prezentace různých fázích přípravy rozhodčích, které si frekventanti připravili, to vše samozřejmě se zpětnou vazbou dr. Helsena. Velmi důležitá byla možnost diskutovat v průběhu celého kurzu vlastní projekty a výměna zkušeností mezi fitness instruktory z různých evropských zemí. To je vždy příležitost  pro sjednocení přípravy rozhodčích a její posun na vyšší úroveň.

Na úplný závěr si frekventanti ověřili formou písemného testu vše, co v průběhu kurzu slyšeli, případně sami aplikovali. V závěru předávaný „Certificate“ pak potvrzuje úspěšné absolvování celého kurzu.

Maraton celodenních přednášek a prezentací, samostatných aktivit frekventantů i skupinové workshopy a diskuse nad společnými problémy, byl vyčerpávající. Podaří-li se ale přenést získané informace, metodiku přípravy i způsoby realizace přednášek, analýz, praktických cvičení nebo tréninkových jednotek do práce s instruktory rozhodčích v jednotlivých národních asociacích, FAČR nevyjímaje, bude možné říci, že čas na kurzu byl strávený užitečným způsobem. Ostatně jednou z hlavních myšlenek „Konvence rozhodčích“ a „Refereeing Assistance Programme“ je práce s rozhodčími a delegáty prostřednictvím stabilní struktury instruktorů rozhodčích na všech úrovních, od tzv. „elite“ až po nejnižší „grassroots“ úroveň. K tomu by bylo samozřejmě potřeba, aby i jednotlivé KR v národních asociacích a na všech jejich úrovních využívaly pro práci s rozhodčími a delegáty vyškolené instruktory. A v tom je podpora ze strany FIFA a UEFA jednoznačně deklarovaná.

9. RAP COURSE pro národní instruktory rozhodčích