19. 7. 2017

Fotbalové rozhodčí se sešly v Písku

Písecký hotel OtavArena v tamním sportovním areálu patřil po čtyři dny českým ženským fotbalovým rozhodčím a jejich pravidelnému letnímu semináři.

Stejně jako v předcházejících dvou letech, také tentokrát byl připraven a organizován Komisí rozhodčích žen FAČR pod patronací a za přímé účasti zástupkyň světové fotbalové asociace FIFA – bývalé vynikající rozhodčí a dnes instruktorky FIFA Jenny Palmqvist ze Švédska a bývalé přední mezinárodní rozhodčí a dnes členky komisí rozhodčích FIFA a UEFA Dagmar Damkové.

„Patříme k jedné z mála zemí v Evropě, kde se podobný seminář pro ženské fotbalové rozhodčí koná. Samozřejmě je to především zásluhou české reprezentantky ve strukturách FIFA Dagmar Damkové. Važte si toho a věnujte všemu, co při něm uslyšíte, maximální pozornost,“ uvedl při zahájení předseda Komise rozhodčích žen FAČR Miroslav Svoboda. Připomněl rovněž, že v trendu zkvalitňování výchovy rozhodčích bude komise pokračovat a její snahou bude připravovat obdobné semináře také v příštích letech.

Program semináře, který byl celý veden v anglickém jazyce, byl obsahově náročný. Dopoledne každého dne strávily fotbalové rozhodčí tři hodiny na hřišti a na atletické dráze. Pod taktovkou fitness kouče Jana Hanzla se věnovaly fyzické přípravě a cvičením, která by měla vést například k vyšší vytrvalosti, ke zlepšení rychlostních prvků i obratnosti. Na hrací ploše pak řešily pod vedením obou instruktorek FIFA modelové herní situace. Komparz dělali dorostenci píseckého fotbalového oddílu. Ti pokyny instruktorek plnili vzorně a do role „herců“ se doslova vžili. Cvičení byla v tomto případě zaměřena například na spolupráci rozhodčí s asistentkami, na přesnost rozhodnutí a dodržení místa přestupku i na správnost udělení osobní ho trestu a na další potřebné rozhodcovské vlastnosti.

Odpolední tříhodinový programový blok byl věnován teoretické přípravě, především rozborům konkrétních herních situací na základě videoklipů. Účastnice semináře samy nejdříve zpracovaly videotest, a poté zdůvodňovaly svá rozhodnutí. Důraz byl kladen nejen na jejich správnost, ale hlavně na zdůvodnění proč a na základě čeho rozhodčí ke svému verdiktu dospěla. V této teoretické části se potvrdilo, že drtivá většina frekventantek semináře je také jazykově dobře vybavena, byť si občas musely vypomoci českým slovíčkem. 

Závěr programových dnů pak patřil ještě dvěma hodinám praktických cvičení na hrací ploše. V nich se aktivně jako instruktorky zapojovaly rovněž české mezinárodní rozhodčí Lucie Ratajová a Jana Adámková, které svým kolegyním měly co předat ze svých bohatých zkušeností.

„Chci ocenit váš přístup a zaujetí při plnění náročného programu,“ uvedla při svém závěrečném hodnocení semináře Dagmar Damková. „Jsem ráda, že se objevilo několik nových tváří a jak jsem viděla, určitě nejsou bez perspektivy. Záleží ale na každé z vás jak uchopíte danou šanci. Tady jste viděly, co vše obnáší dostat se na vyšší úroveň, co vše tomu musíte obětovat a co vše pro to udělat,“ řekla mimo jiné.

Stejně tak ocenila úroveň semináře a přístup frekventantek Švédka Jenny Palmqvist předtím, než předala všem účastnicím Certifikát FIFA o absolvování semináře. „Kromě vaší angažovanosti a zaujetí při semináři oceňuji i prostředí, v němž se tenhle seminář konal. Vynikající podmínky jsou nezbytné k úspěšnému plnění programu, a ty jste tady měly. Přeji vám, abyste načerpané vědomosti a poznatky dokázaly uplatnit v praktické činnosti na hřištích. Samozřejmě k tomu potřebujete i zdraví a spokojený osobní život. Takže i v tomto přeji vše dobré,“ dodala závěrem. 

Seminář rozhodčích žen Písek 2017