14. 12. 2019

Instruktoři rozhodčích na zdokonalovacím kurzu v Benešově

Počátkem týdne proběhl v Benešově u Prahy pravidelný „Kurz pro instruktory a fitness instruktory rozhodčích FAČR“, organizovaný Oddělením rozhodčích FAČR v rámci projektů „Konvence rozhodčích UEFA“.

Cílem dvoudenního „zdokonalovacího“ kurzu je zvyšování odbornosti instruktorů, kteří pracují s rozhodčími a delegáty na všech úrovních FAČR, zajištění shodné úrovně interpretace a aplikace pravidel fotbalu při utkáních, zavádění praktických nácviků s rozhodčími na hrací ploše a zkvalitnění fyzické přípravy rozhodčích. Odbornými garanty kurzů byli Národní instruktoři Miroslav Liba s Miroslavem Tulingerem a v části fitness Národní fitness instruktorka Naďa Koštovalová. V pondělí navštívil kurz také místopředseda KR FAČR Martin Wilczek, který v zastoupení předsedy komise účastníky pozdravil a ocenil význam práce, kterou pro rozvoj mladých rozhodčích dělají.

Kurz byl tradičně rozdělen na dvě samostatné části – na část pro instruktory, kteří připravují rozhodčí v regionech po odborné stránce a realizují s nimi praktická cvičení na hrací ploše, a na část pro fitness instruktory, kteří mají na starosti fyzickou přípravu.

V části pro instruktory rozhodčích byl největší prostor věnován analýzám herních situací a způsobu jejich řešení v malých čtyřčlenných skupinách, v nichž instruktoři diskutovali a následně museli představit a obhájit řešení, na kterém se shodli. Bezprostředně poté dostali vždy okamžitou zpětnou vazbu od národních instruktorů. Nechyběl videotest ani pravidlový test, k němuž byla samozřejmě použita nová webová aplikace na stránkách fotbal.cz. V souvislosti se zavedením této nové aplikace pro testování pravidlových znalostí rozhodčích a delegátů se všichni účastníci kurzu stali tzv. „vedoucími semináře“ a mohli si vyzkoušet postup při přípravě semináře, generování testů a jejich vyhodnocení. Součástí kurzu byla i realizace určených simulovaných cvičení pro rozhodčí na hrací ploše samotnými frekventanty.

Stejně jako loni nechyběly klipy se situacemi z domácích „nižších“ soutěží, jejich analýza ze strany instruktorů a hledání tzv. „learning points“, tedy poučení pro rozhodčí, aby se dokázali příště trablům, do nichž se dostali, vyhnout.

V části pro fitness instruktory byl největší prostor věnován přípravě a následné realizaci tréninkových jednotek, principům posilování různých částí těla, tvorbě tréninkových plánů, vyhodnocování přípravy, atd. Bylo také zdůrazněno, že fitness instruktoři jsou zodpovědní za realizaci fyzických prověrek na jednotlivých oblastech v souladu s požadavky Konvence rozhodčích UEFA. Proto obdrželi pokyny pro jejich provádění a limity pro plnění jednotlivých disciplín, platné pro celou Českou republiku. A od komisí rozhodčích na regionální úrovni i na úrovni Řídících komisí je požadováno, aby při organizaci „fyziček“ pro své rozhodčí vyškolené fitness instruktory ze schválené listiny využívaly.

Instruktoři rozhodčích na zdokonalovacím kurzu v Benešově