7. 12. 2018

Instruktoři rozhodčích se školili v Benešově

Instruktoři a fitness instruktoři rozhodčích zahájili v pondělí nový pracovní týden v Benešově u Prahy na pravidelném dvoudenním kurzu, organizovaném Úsekem rozhodčích FAČR v rámci projektů „Konvence rozhodčích UEFA“.

Kurz je součástí odborné přípravy instruktorů a fitness instruktorů rozhodčích pro práci s rozhodčími a delegáty v rámci fotbalové asociace. Kurz, pořádaný s roční periodicitou, byl jako obvykle rozdělen na dvě části – na část pro instruktory, kteří připravují rozhodčí v regionech po odborné stránce, a na část pro fitness instruktory, kteří mají na starosti fyzickou přípravu.

Cílem kurzů je prověření a zvyšování odbornosti instruktorů, sjednocování způsobů vzdělávání rozhodčích a delegátů na všech úrovních FAČR, zajištění shodné úrovně interpretace a aplikace pravidel fotbalu při utkáních a zkvalitnění fyzické přípravy rozhodčích. Odbornými garanty kurzů byli jako obvykle Národní instruktoři Miroslav Liba s Miroslavem Tulingerem a v části fitness Ondřej Lerch.

V části pro instruktory rozhodčích byl největší časový prostor věnován analýzám herních situací, způsobů jejich řešení. Důraz byl kladen na přípravu workshopů s rozhodčími (a delegáty), na způsob prezentace a komunikace s frekventanty a na jednotnost interpretace a aplikace pravidel fotbalu. K tomu účelu účastníci kurzu absolvovali řadu aktivit od videotestu, přes pravidlový test, až po analýzy individuální nebo v rámci diskusních skupin s následnou vlastní prezentací názorů jednotlivce nebo skupiny před plénem. Ozvláštnění a rozruch vyvolaly do programu zařazené analýzy různých incidentů z nižších soutěží (od úrovně řídících komisí po krajské soutěže), tedy z utkání, v nichž působí rozhodčí, na jejichž výchově se instruktoři velkou měrou podílejí v rámci regionálních vzdělávacích programů. Vždy bylo požadováno, aby instruktoři hledali a našli pro své svěřence tzv. „learning point“ z promítané situace, tedy radu a ponaučení, jak v dalších utkáních postupovat jinak, lépe. Že to někdy může být zapeklitý „oříšek“ dokazuje např. jedno z prezentovaných videí.

 

V části pro fitness instruktory byl největší prostor věnován realizaci tréninkových jednotek na hrací ploše, prevenci a první pomoci při zraněních a metodice vedení tréninků pro rozhodčí. S velkým zájmem se setkala i prezentace Naděždy Koštovalové, bývalé české reprezentantky, běžkyně, členky „stříbrného“ kvarteta na 4x400 m na MS 1995 v Barceloně (spolu s Helenou DziurovouHanou Benešovou a Ludmilou Formanovou). Ta se dodnes se může pyšnit českým halovým rekordem na stejné trati, které jmenované kvarteto vytvořilo na MS v Paříži v roce 1997, kde skončilo těsně pod stupni vítězů, na čtvrtém místě. Její přednášky byly zaměřeny na posilování a funkční trénink, a doplňovala je řada praktických ukázek i videí.

V pondělí navštívil kurz také místopředseda KR FAČR Martin Wilczek, který v zastoupení předsedy komise účastníky pozdravil a vyjádřil poděkování za práci, kterou pro rozvoj mladých rozhodčích dělají. Přitom zdůraznil, že: „ … vaše práce je pro mladé rozhodčí, kteří chtějí na sobě pracovat a mají ambice se posouvat výše, třeba až do profesionálních soutěží, nedocenitelná a většinou pohříchu i nedoceněná. Chtěl bych vám alespoň tímto poděkovat za hodiny a hodiny práce jak při přípravě, tak i při vlastní realizaci seminářů, workshopů nebo tréninkových jednotek. Vaše úloha je důležitá, nenahraditelná, a Komise rozhodčích FAČR si jí velmi váží. Bez vás by jen těžko vyrůstali noví rozhodčí, kteří jsou připraveni na řízení utkání ve vyšších soutěžích.

Instruktoři rozhodčích se školili v Benešově