19. 2. 2018

Jarní seminář ženských rozhodčích

O víkendu se na pravidelném semináři ve Dvoře Králové nad Labem sešlo třiatřicet ženských rozhodčí z celé republiky, aby ladily formu a sjednotily způsoby rozhodování před startem jarní části aktuálního soutěžního ročníku.  

Bylo to jejich první setkání s komisí rozhodčích v novém složení pod vedením ligové a FIFA asistentky Lucie Ratajové. V úvodu pozdravil všechny jménem VV FAČR člen tohoto vrcholného fotbalového orgánu pan Miroslav Liba. Informoval je o posledním vývoji ve FAČR a popřál jim úspěšné vykročení do jarní sezóny. Děvčata se také dlouhým potleskem rozloučila s předchozím předsedou ženské komise rozhodčích panem Miroslavem Svobodou, který je na této pozici dlouhá léta vedl.

Po úvodní „společenské“ části semináře se již naplno rozeběhla jeho část pracovní, pečlivě připravená a naplánovaná novou komisí, s participací instruktorů rozhodčích z listiny schválené výkonným výborem. Ke slovu přišel videotest, práce ve skupinách a rozbory zapeklitých herních situací, vše s okamžitou zpětnou vazbou. Přitom všechny rozebírané situace byly výhradně z utkání ženského fotbalu. Vše probíhalo samozřejmě plně interaktivním způsobem, kdy všechny frekventantky byly po celou dobu vtaženy do hledání správných řešení a postupů, a kdy si žádná z nich nemohla být jistá, že zrovna ona nebude muset vzápětí prezentovat a vysvětlovat svůj názor. Součástí semináře byla dále pravidlová přednáška, zakončená písemným testem, a oživení na závěr dlouhého dne přinesla interaktivní prezentace na téma „Spolupráce rozhodčích“.

Druhý den dopoledne došlo na zajímavé herní situace z české ženské první ligy, s analýzou práce rozhodčích, na nichž Lucie Ratajová s Patrikem Filípkem poukázali na chybná řešení, ale dokázali také „pohladit“, pokud rozhodčí na hrací ploše postupovaly správně. Taková zpětná vazba z konkrétních „domácích“ utkání, které mají rozhodčí v živé paměti, je bezesporu přínosem - rozhodčí dost často nemají potřebný „feedback“ a nemají možnost se na videích vidět, navíc s fundovaným výkladem nebo radou od odborníka na slovo vzatého, jakým např. Lucie Ratajová bezesporu je.

Na závěr předsedkyně komise Lucie Ratajová předala rozhodčím, zařazeným na mezinárodní listině, odznaky FIFA a prezentovala představy nové komise o práci s rozhodčími, jak pokud jde o organizaci práce, nebo způsob komunikace s komisí, tak pokud jde o náplň seminářů, plánovanou pravidelnou přípravu a tréninky v různých místech republiky, fyzickou přípravu, připravovaný FIFA seminář v létě pro vybrané adeptky, apod. 

Poté přišlo ke slovu již jen krátké poděkování za práci s přáním úspěchů a štěstí nejen ve fotbale, ale i v osobním životě, a frekventantky se rozjely do svých, mnohdy poměrně vzdálených, domovů.  

Jarní seminář ženských rozhodčích