11. 2. 2019

Jozef Chovanec reaguje na důvody Petra Mlsny k jeho rezignaci v KR FAČR

Reakce předsedy Komise rozhodčích FAČR Jozefa Chovance na odstoupení a mediální vystoupení člena Komise rozhodčích FAČR Petra Mlsny:

Rezignace pana Petra Mlsny na funkci v Komisi rozhodčích (KR) FAČR necelý týden před startem jarní části FORTUNA:LIGY je krok, který mě upřímně překvapil. Vnímám takové rozhodnutí jako zásadní a zcela jej respektuji - byť jej p. Mlsna nikomu z členů komise ani mně osobně nevysvětlil. Což vystihuje celkový dojem z naší půlroční spolupráce.

Dovolím si jen několik poznámek k vyjádřením, které p. Mlsna poskytl po své rezignaci prostřednictvím médií, kdy několikrát napadl fungování komise rozhodčích. Stejně jako fungování komise napadl také před Ligovým grémiem Ligové fotbalové asociace, kterou v KR zastupoval.

Kladu si otázku, jak může objektivně hodnotit fungování KR, když se například až na jednu výjimku během podzimní části sezony nezúčastnil jediného minisemináře rozhodčích a asistentů.

Za velmi zavádějící považuji vyjádření p. Mlsny ve smyslu, že během podzimní části sezony nebyl coby delegát delegován na žádný ze zápasů, čímž dle svých slov pykal za vyjádření do médií v úvodu nejvyšší soutěže, kdy komentoval nařízení či nenařízení pokutového kopu.

Jde o mylné tvrzení: p. Mlsna se nezúčastnil povinného semináře pro delegáty před zahájením soutěže, ani žádného dalšího v průběhu podzimní části. Neabsolvoval žádnou přednášku týkající se pravidlových změn, analýz a herních situací, hodnocení činnosti rozhodčího při využití projektu VAR, což už během první části sezony mělo zásadní vliv na komplexní hodnocení rozhodčích ze strany delegátů. Přitom účast na seminářích delegátů je jednou ze zásadních podmínek obsazování delegátů při soutěžních utkáních. P. Mlsna neabsolvoval ani poslední seminář pro delegáty před startem jarní části 29. ledna 2019, po němž vzápětí již oznámil rezignaci.

To byl tedy hlavní důvod absence p. Mlsny coby delegáta. Naprosto stejně by KR přistoupila ke každému dalšímu delegátovi v případě výše zmíněných absencí. Nešlo tak tedy o žádný akt msty za mediální vystoupení, jak argumentuje p. Mlsna. Nejsem z těch, kdo by někoho chtěli jakýmkoliv způsobem trestat za vyjádření jiného názoru.

Naopak: již v mé profesní kariéře hráče, trenéra či funkcionáře jsem na naučil přijímat jiné pohledy na věc a fungovat v týmu. Stejně tak se snažím fungovat i nyní coby předseda KR FAČR. Ano, ne vždy musíme mít stejný pohled na věc, ale když přijmeme rozhodnutí, prezentujeme jej jako konečné a společné.

Když se v loňském létě formovala nově vznikající KR FAČR, osobně jsem se s p. Mlsnou domluvil na principech fungování i oblastech, v nichž by se mohl realizovat. Neslyšel jsem od něj nic negativního, s čím by nesouhlasil.

Jedním z úkolů pro p. Mlsnu bylo vytvoření Etického kodexu rozhodčích, který však, bohužel, do dnešního dne není realizován. Stejně tak byl p. Mlsna pověřen vedením programu Talent – Mentor, který se zabývá podporou domácích perspektivních rozhodčích. V jeho rámci byl p. Mlsnovi coby talent přidělen rozhodčí Tomáš Klíma, a byť byl p. Mlsna po skončení podzimní části soutěží opakovaně vyzván k předložení zprávy o své činnosti, neučinil tak.

Troufám si tvrdit, že p. Mlsna při svém fungování v KR nevystupoval jako týmový hráč. Velmi mě zklamal také jeho přístup k lednovému týdennímu semináři ve Španělsku pro rozhodčí z profesionálních soutěží. Velmi strohá SMS zpráva půl hodiny před plánovaným odletem ve smyslu, že se omlouvá ze semináře ze zdravotních a osobních důvodů, je dle mého názoru také za hranou slušného jednání.

Coby předseda KR se stále učím. A neříkám, že občas nepochybím. P. Mlsna také správně a opakovaně připomíná moji rozhodcovskou „neodbornost“. Ano, skočil jsem do práce rovnýma nohama, nevzešel jsem z rozhodcovského prostředí a snažím se proto obklopit erudovanými lidmi a experty, se kterými děláme vše pro stoprocentní zajištění chodu komise i vytvoření servisu pro rozhodčí. V mém případě rozhodně nemusí být na škodu, že jsem v rozhodcovském prostředí absolutně nezávislý a nezatížen jakoukoliv dřívější vazbou.

Mrzí mě, že p. Mlsna s většinou z nás nenašel společnou řeč. Jak jsem zmínil, pokud se na něčem usneseme – byť v rámci bouřlivé debaty – považuji věc za v rámci komise i směrem k veřejnosti za uzavřenou. Tento princip však nectil p. Mlsna.

Mrzí mě také zvěsti o tom, že většina kroků komise je k neprospěchu fotbalu. Že je prý mezi rozhodčími nedůvěra a že se omlouvají ze zápasů. Právě taková nepodložená vyjádření jsou dle mého názoru těmi, které fotbalu škodí. S rozhodčími jsme v kontaktu a nikdy jsem od nich neslyšel nic z toho, co se k nám později dostává oklikou. Chápu, že p. Mlsna v minulé komisi vedené p. Michalem Listkiewiczem měl výsadní postavení i kompetence. Nyní tak veškeré jeho kroky vnímám tak, že se nesmířil s nově nastaveným chodem komise. Pevně věřím, že i po odchodu p. Mlsny bude její chod nadále efektivní a bezproblémový.

Jozef Chovanec

Předseda KR FAČR