4. 12. 2017

Kurz instruktorů a fitness instruktorů rozhodčích v Benešově

V závěru týdne proběhl v Benešově u Prahy dvoudenní kurz pro instruktory a fitness instruktory rozhodčích FAČR.

Kurz je připravený jako součást jejich odborné přípravy pro práci s rozhodčími a delegáty FAČR. Oba kurzy, pořádané v rámci projektů „Konvence rozhodčích UEFA“, byly vedeny Národními instruktory Miroslavem Libou s Miroslavem Tulingerem a v části fitness Janem Hanzlem a Ondřejem Lerchem. Jejich cílem je postupné zvyšování odbornosti instruktorů, sjednocování způsobů vzdělávání rozhodčích a delegátů na všech úrovních FAČR, zajištění shodné úrovně interpretace a aplikace pravidel fotbalu při utkáních a zkvalitnění fyzické přípravy rozhodčích.

Program byl hned první den okořeněn vzácnou návštěvou Dagmar Damkové, která je nejen členkou Komisí rozhodčích FIFA a UEFA, ale také se jako instruktorka rozhodčích FIFA podílí na práci s rozhodčími na významných akcích a turnajích po celém světě. Účastníci velmi ocenili, že si ve svém nabitém programu našla čas, aby v Benešově strávila téměř celý den, ale hlavně když se s nimi v neformální diskusi podělila o své postřehy a doporučení pro jejich práci, nebo třeba o nejnovější informace k aktuálně celosvětově diskutovanému tématu – zapojení videorozhodčích do fotbalu.

Části pro instruktory rozhodčích vévodily nabitému programu samozřejmě analýzy herních situací s cílem sjednocení nejen jejich výkladů, ale i způsobů jejich prezentace samotným instruktorem při seminářích a workshopech. Akcentována byla vlastní příprava instruktora s praktickou ukázkou software pro střih videa a zabudování získaných klipů do jednoduché prezentace. Velký důraz je kladen také na realizaci praktických cvičení s rozhodčími na hrací ploše, proto byl významná část věnována jejich přípravě, organizaci a provedení.

V části pro fitness instruktory byl největší prostor věnován realizaci cvičení pro rozhodčí na hrací ploše, včetně následného vyhodnocení pomocí videa na učebně.Vedle toho se frekventanti seznamovali s metodikou tvorby tréninkových plánů, způsoby vyhodnocování techniky běhu, část byla věnována také prevenci zranění pohybového aparátu a první pomocí, atd.

Absolvování kurzu je jednou z podmínek pro zařazení na listinu instruktorů a fitness instruktorů rozhodčích FAČR. Zařazení na ni není automatické, instruktoři musí svoji pozici obhajovat každý rok. Je žádoucí, aby na sobě stále pracovali a chtěli se sami rozvíjet a zlepšovat, aby byli schopni aplikovat nové postupy a poznatky do vlastní práce s rozhodčími v regionech.

V letošním roce působí v rámci FAČR 17 instruktorů a 12 fitness instruktorů rozhodčích. Ke spokojenosti z hlediska potřeb a pokrytí oblastí (regionů), zejména u fitness instruktorů, není bohužel zatím důvod. Rezervy jsou i v rozsahu využívání instruktorů pro vzdělávání a práci s rozhodčími a delegáty ze strany jednotlivých komisí rozhodčích v rámci FAČR. Bohužel ne všude a ne vždy jsou vyškolení instruktoři příslušnými komisemi pověřováni organizací a vedením vzdělávacích programů, seminářů, nebo třeba realizací fyzických prověrek.

Tento přístup bohužel nejen, že neodpovídá požadavkům „Konvence UEFA“, kde je vzdělávání prostřednictvím speciálně školených odborníků, tj. instruktorů rozhodčích, jedním ze základních principů práce s rozhodčími a delegáty, ale v konečném důsledku je to ale škoda hlavně pro samotné rozhodčí.

Kurz IR a FIR v Benešově