3. 12. 2021

Kurzy instruktorů a fitness instruktorů rozhodčích

Komise rozhodčích a Úsek rozhodčích FAČR v závěru listopadu zorganizovaly další dva vzdělávací kurzy. O víkendu 27. a 28. listopadů byly zaměřené na vzdělávání instruktorů rozhodčích a fitness instruktorů, kteří se starají o rozvoj fyzické kondice rozhodčích ve všech krajích České republiky.

Na vzdělávací seminář do sídla fotbalové asociace instruktorů dorazilo 28 osob, na fitness kurz pak 15.

Instruktoři rozhodčích mají nezastupitelnou roli ve vzdělávání rozhodčích a to na všech úrovních, od profesionálních soutěží až po okresní soutěže, a proto i tento každoroční kurz má svůj význam.

Instruktoři byli proškoleni ze všech podstatných témat, z aktuálních výkladů pravidel fotbalu a byli jim prezentovány nejnovější trendy v řízení utkání zejména za pomocí výukových videí UEFA a z nejvyšších českých soutěží. Cílem kurzu je, aby instruktoři rozhodčích byli schopni pokud možno jednotně předávat tyto informace dále ostatním rozhodčím a delegátům.

Letošní kurz byl veden stávajícími instruktory rozhodčích Pavlem Orlem a Petrem Caletkou, kterým v rámci praktické části vypomáhali další stávající instruktoři Lucie Ratajová a Jiří Kříž – tedy zkušení ligoví a mezinárodní rozhodčí. Přednášková část byla pojata diskuzně se zaměřením, jak jednotlivá témata jako pohyb a poziční postavení, teamwork/spolupráce rozhodčích, hra rukou, taktika řízení utkání či intenzity přestupků. Na hrací ploše hřiště SK Střešovice pak byla všem instruktorům prezentována modelová cvičení pro rozhodčí.

Na sobotní kurz instruktorů rozhodčích navázal seminář pro fitness instruktory rozhodčích pod vedením certifikované trenérky a národní fitness instruktorky Nadi Koštovalové.

Role fitness instruktorů je podstatná, protože jejich hlavním cílem je dohlížet na fyzickou přípravu rozhodčích v jednotlivých krajích a vyšších soutěžích. Právě fyzická příprava rozhodčích na všech úrovních je jednou z priorit nové Komise rozhodčích a Úseku rozhodčích FAČR pro nadcházející období. Fitness instruktoři vedou pravidelné tréninky a dohlíží i na provádění ostrých fyzických prověrek, tzv. FIFA FITNESS TESTU.

V rámci tohoto kurzu se všichni zúčastnění v přednáškové části dozvěděli o správné fyzické přípravě rozhodčích, etapách a cílech sportovní přípravy, tréninkových zásadách pro různé formy tréninků a dalších tématech, jako regeneraci či správné technice běhu. Součástí kurzu byl přibližně 90 min dlouhý trénink v běžeckém tunelu, kdy si všichni vyzkoušeli různé tréninkové metody, které pak mohou využít jako inspiraci pro jimi organizované tréninkové jednotky.