Listina specialistů VAR - podzim 2021

Adam Jiří, Kocourek Tomáš (bude proškolen a podléhá schválení FIFA), Ondráš Vít (bude proškolen a podléhá schválení FIFA), Štěrba Václav (bude proškolen a podléhá schválení FIFA), Zadinová Olga.