18. 11. 2017

Nový ročník vzdělávacího programu rozhodčích odstartoval

Pátek 17. listopadu byl dnem, kdy si většina lidí v Česku připomínala události roku 1939 a 1989, někdo tichou vzpomínkou, někdo projevoval své názory na náměstích. Pro skupinu jedenaosmdesáti rozhodčích z celé České republiky to ale byl ryze pracovní den – včera odstartoval do svého nového ročníku Vzdělávací program rozhodčích fotbalu FAČR (celostátní VPR).

81 vybraných rozhodčích ze všech krajů i z řídících komisí, mezi nimiž bylo i sedm dívek, se sešlo na úvodním semináři na dvou místech – jedna skupina dopoledne v Benešově a druhá odpoledne v Brně.

Po úvodní prezentaci o významu a prioritách „Konvence rozhodčích UEFA“ a o projektech, které jsou díky Konvenci pro rozhodčí FAČR pořádány, následoval pravidlový písemný test k prověření odborných znalostí frekventantů, které jsou důležité pro zařazení do VPR. Na úplný závěr setkání byli přítomní seznámeni s organizací a programovou náplní seminářů, které jsou pro aktuální ročník připraveny.

Vzdělávací program pro rozhodčí FAČR proběhne od prosince do května 2018 ve dvou lokacích – v Benešově a v Rožnově pod Radhoštěm. Frekventanti, rozdělení opět do tří pracovních skupin - pro rozhodčí z ŘKČ, ŘKM a STK FŽ, pro rozhodčí z českých KFS a třetí pro rozhodčí z moravských KFS - absolvují sedm jedno- až dvoudenní semináře, „nabité“ celkem 232 hodinami výuky, která zahrnuje zejména praktická cvičení na hrací ploše, fyzickou přípravu, analýzy herních situací z videí, ale i teoretické přednášky z pravidel fotbalu a další odborně zaměřené bloky. Ani letos nebudou chybět analýzy činností rozhodčích ve vybraných utkání Juniorské ligy, která řídí samotní frekventanti VPR. Utkání jsou snímána více kamerami, zaměřenými samostatně na rozhodčího a na oba asistenty, a následná detailní analýza ze strany instruktorů na učebně je očekávaná a velmi oblíbená. Zejména kolegy, kteří na hrací ploše nemuseli být.  

„Vzdělávací program rozhodčích FAČR“, jehož odborná náplň a realizace je garantována národními instruktory a fitness instruktory rozhodčích FAČR., je plně hrazený z prostředků Konvence rozhodčích UEFA.

Pro řadu absolventů může VPR být startovním stupněm do vyšších fotbalových sfér. Jenom samotná přítomnost a absolvování seminářů ale nestačí. Záleží na každém jednotlivci, nakolik dokáže poznatky, zkušenosti a zpětnou vazbu, kterých se mu zde dostane, využít pro svou další kariéru.

 

Nový ročník vzdělávacího programu rozhodčích odstartoval