Jan Kořínek

Funkce

Oddělení rozhodčích
Komise rozhodčích žen: člen