2. 3. 2016

Označovací sprej má premiéru také v ČFL

Ve třech utkáních ČFL bude mít o nadcházejícím víkendu premiéru tzv. „označovací sprej“, který od jara budou používat rozhodčí kromě Synot ligy i v nižších soutěžích až do úrovně okresů, a to jak v Čechách, tak i na Moravě a ve Slezsku.

Kromě nesporného prvku atraktivity přináší použití označovacího spreje také efektivní a efektní nástroj v rukách rozhodčích při organizaci provádění volných kopů, zejména v blízkosti pokutových území.

Sprej slouží k jednodušší kontrole provádění volných kopů – je jasně určena poloha míče, tedy místa odkud má být kop proveden, a je také jasně stanovena požadovaná vzdálenost bránících hráčů (obvykle zdi) od míče. Přitom rozhodčím vyznačená čára stanoví minimální předepsanou vzdálenost, tj. minimálně 9,15m, je tedy důležité, aby byl rozhodčí při určování této vzdálenosti přesný.

Rozhodčí znají postupy, pokud dojde k předčasnému porušení předepsané vzdálenosti. V tom k žádné změně nedošlo. A na seminářích, kde obdrželi rozšiřující pokyny pro používání sprejů, na ně bylo apelováno, aby byli důslední a zkracování vzdálenosti při kopech netolerovali, protože by tím vlastně zvýhodnili stranu, která se dopustila přestupku proti pravidlům hry.  

Zmizí s příchodem označovacího spreje dosud docela běžný obrázek z našich stadionů, zejména z časového úseku před koncem utkání – diskuse hráčů s rozhodčím a pomalý postup zdi bránicích hráčů do předepsané vzdálenosti od místa přestupku, tedy minimálně 9,15 metru od míče?