Pojď do ligy junior

Pojď do ligy junior je obdoba vzdělávacího programu Pojď do ligy, je ale připraven pro rozhodčí na listinách soutěží Krajských komisí rozhodčích, jejichž ambicí je jednou řídit profesionální fotbal a mezinárodní utkání.

Tento vzdělávací program má za cíl nadějným rozhodčím ukázat požadavky kladené na rozhodčí profesionálních soutěží. Každý pozná své silné a slabé stránky a bude tak vědět, kam zacílit svoji odbornou přípravu. Účastníci tak získají reálnou představu o tom, jak jsou jejich ambice reálné v souvislosti s jejich současnou formou.

Výsledkem by měl být výrazný výkonnostní posun absolventa. Zlepšení by se mělo projevit v oblasti fyzické kondice, taktiky řízení, spolupráce rozhodčích, ale také v teoretické znalosti pravidel a souvisejících fotbalových předpisů. Celkově by měl program u účastníku urychlit jejich rozhodcovský růst.

Po absolvování programu by se měli absolventi zařadit mezi nejlepší rozhodčí svých soutěží.

Jako program Pojď do ligy je i program Pojď do ligy junior výběrový a přihlášení uchazeči budou vybíráni na základě vstupních testů z fyzické kondice, pravidel fotbalu a podrobí se i ústnímu pohovoru.

MÁTE-LI ZÁJEM SE PROGRAMU "POJĎ DO LIGY JUNIOR" ZÚČASTNIT, SDĚLTE SVŮJ ZÁJEM VAŠÍ KOMISI ROZHODČÍCH A TA VÁS DO PROGRAMU MŮŽE PŘIHLÁSIT.