Pojď do ligy

Pojď do ligy je prémiový, přísně výběrový vzdělávací program pro rozhodčí, kteří mají ambice naskočit do profesionálního fotbalu a nezastavit se jenom v českém profesionálním fotbale, ale rádi by mířili i na mezinárodní scéně.

Tento program organizuje Komise rozhodčích FAČR. Snahou je připravit rozhodčí na profesionální dráhu a těm nejlepším z nejlepších umožnit rychlý vstup do profesionálních soutěží.

Tohoto vzdělávacího programu se může zúčastnit každý rozhodčí z listiny ŘKČ, ŘKM a ŘKŽ do věku 35 let, na základě nominace své řídící komise. Rozhodčí pak bude pozván na vstupní test, který se skládá z fyzických prověrek, prověrek znalostí pravidel a ostatních fotbalových řádů a předpisů, testu z anglického jazyka a ústního pohovoru.

Z přihlášených uchazečů bude těm nejlepším umožněn vstup do programu.

V programu se rozhodčí zdokonalí ve všech oblastech, které jsou pro jeho profesionální kariéru nezbytné.

I když účast v programu automaticky nezaručuje vstup rozhodčího mezi rozhodcovskou elitu, měla by každému pomoci v rychlejším výkonnostním a osobnostním vzestupu.

MÁTE-LI ZÁJEM SE PROGRAMU "POJĎ DO LIGY" ZÚČASTNIT, SDĚLTE SVŮJ ZÁJEM VAŠÍ KOMISI ROZHODČÍCH A TA VÁS DO PROGRAMU MŮŽE PŘIHLÁSIT.