7. 3. 2017

Pražští rozhodčí a delegáti na startu jara

V sobotu delegáti na valné hromadě PFS volili členy svého nejvyšší orgánu, a den nato proběhl zimní seminář rozhodčích přeboru mužů a I. A třídy. Spolu s nimi se semináře účastnili také delegáti PFS.

Na tradičním místě v Praze 4 – Na Květnici zahájil seminář předseda KR PFS pan Mgr. Jiří Ulrich. Krátce zhodnotil podzim soutěží, ale potom už rozhodčí i delegáti mohli do večera sotva vydechnout. Program, pečlivě připravený komisí rozhodčích, neměl žádná „hluchá místa“ a jeden blok přednášek a prezentací navazoval za sebou.

Stále čerstvou problematiku – novinky pravidel fotbalu od léta 2016 probral Ing. Jan Hora z Pravidlové komise FAČR. Následovalo praktické ověření toho, co si frekventanti buď zapamatovali z předchozí přednášky, nebo toho, co sami nastudovali doma - mezi rozhodčími málo oblíbené pravidlové testy.

Nechybělo koření všech seminářů od Aše po Jablunkov, a sice analýza herních situací, prezentovaná tentokrát Miroslavem Tulingerem, který si na odpoledne na seminář PFS „odskočil“ z celostátního VPR FAČR, které současně probíhalo v Benešově. Rozhodčí a delegáti nejdříve samostatně řešili promítané klipy, aby potom v interaktivní diskusi získali správná řešení.

Zajímavý, a běžné náplni seminářů vymykající se blok, byl věnován psychologickým aspektům práce rozhodčího v podání PhDr. Michala Waltera, předsedy České asociace psychologů práce a organizace, u něhož se profesní zaměření na dopravní psychologii vhodně doplňuje s výkonem funkce rozhodčího. Vždyť obě tyto oblasti zná detailně a z vlastní zkušenosti, což je nedocenitelné.

Seminář zakončila prezentace „Zásady první pomoci“ z úst zkušeného záchranáře středočeské Zdravotnické záchranné služby. Nebylo to pro pražské rozhodčí poprvé, ale jak se i v minulosti ukázalo, umění rychle reagovat, nebát se a nepanikařit při tom, když někdo zkolabuje, může zachránit život. A to nejen na hřišti, ale kdykoliv i v civilním životě.

Souběžně se seminářem proběhlo také základní zaškolení úplně nových zájemců o činnost rozhodčího. Ti měli jako obvykle svůj vlastní program, ten se ale částečně překrýval i s programem pro jejich zkušenější kolegy, např. v pravidlové přednášce a při analýzách klipů. Věřme, že „nováčků“ bude stále více, protože nedostatek rozhodčích je v celé republice zásadním a limitujícím faktorem pro další rozvoj soutěží. Pokud tedy nepřistoupíme k tomu, že se utkání budou hrát bez rozhodčích.

Seminář končil pozdě večer, ale určitě málokdo účastníků litoval, že místo návštěvy nebo televizního sledování exponovaného ligového zápasu Slavia – Plzeň, věnovali čas své specializaci.

Seminář rozhodčích a delegátů PFS