29. 1. 2019

Příprava delegátů před prvním jarním ligovým kolem

Pár dní před výkopem jarní části profesionálních soutěží proběhl v Praze seminář s delegáty pro 1. a 2. ligu, připravený Komisí rozhodčích FAČR.

Seminář zahájil předseda KR Jozef Chovanec, který zdůraznil důležitost práce delegáta nejenom při hodnocení rozhodčích v utkáních, ale také při výchově mladých rozhodčích, kteří do profi soutěží plynule přicházejí a mají svou dráhu ještě před sebou.

V průběhu semináře delegáti absolvovali výběr z videoklipů, které byly rozebírány na zahraničním semináři s rozhodčími v minulém týdnu.

V diskusi byly analyzovány herní situace nejen z oficiálních materiálů FIFA a UEFA, které mají sloužit jako vodítko pro jednotné posuzování incidentů, ale také konkrétní situace z FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, k nimž došlo v podzimních kolech soutěží.

Vše bylo samozřejmě zaměřeno trochu jiným směrem, než když se probírají situace s rozhodčími. Delegát musí umět situace nejen správně analyzovat, ale hlavně poskytnout rozhodčím zpětnou vazbu, aby si případné chyby uvědomili a snažili se je v další utkáních neopakovat.

Pravidelnou součástí každého semináře s delegáty jsou rovněž zásady pro zpracování zprávy delegáta a vlivu řešení incidentů jednotlivými rozhodčími na jejich hodnocení. Část programu byla věnována také problematice použití „videorozhodčího“ (VAR) při utkáních a vlivu na známku rozhodčího nebo asistenta, pokud je nějaká situace ze strany VAR kontrolována.