11. 11. 2017

Příprava jihočeských rozhodčích v Písku

Podzimní část soutěží v Jihočeském kraji končí příští týden, ale již nyní startují vzdělávací semináře, které pravidelně připravuje pro mladé rozhodčí Komise rozhodčích Jihočeského KFS pod vedením svého předsedy Milana Makovičky. Prvním v řadě byl páteční seminář pro vybrané mladé rozhodčí z krajských soutěží. Seminář hostil již tradičně areál FC Písek a Hotel OtavArena.

V dopolední části na UMT frekventanti řešili nejdříve ofsajdové situace s možností okamžité zpětné vazby na obrazovce notebooku u hrací plochy. A poté absolvovali simulované herní situace, zaměřené na spolupráci rozhodčího a asistenta při přestupcích uvnitř a poblíž pokutového území. Rovněž zde následovala okamžitá zpětná vazba od instruktorů a navíc ještě v odpolední části na učebně byly vybrané situace a činnosti rozhodčích při nich analyzovány ze záznamu. Při praktických cvičeních skvěle sekundovali mladí fotbalisté jihočeské Regionální akademie FAČR a i počasí, které se v pátek opravdu vydařilo.

Odpoledne na učebně v teoretické části, kterou stejně jako dopolední praktická cvičení vedli národní instruktoři rozhodčích Miroslav Liba s Miroslavem Tulingerem, frekventanti nejprve formou videotestu řešili herní situace, načež následovala důkladná analýza situací, kdy frekventanti museli prokazovat nejen znalosti pravidel fotbalu, ale také dobré pozorovací schopnosti i smysl pro detail. A konec konců také odvahu – není jednoduché pro zkušené arbitry, natož pro začínající rozhodčí, vzdorovat dotěrným dotazům instruktorů a obhajovat, nebo dokonce obhájit, své názory v interaktivní veřejné diskusi s nimi.

Opakování je matka moudrosti“ – tato slova lze jen potvrdit. Proto se i dnešní skupina dvaceti vybraných krajských jihočeských rozhodčích sejde na konci března příštího roku v Písku znovu, aby své dovednosti a schopnosti nejen potvrdila, ale dále rozvíjela. 

Příprava jihočeských rozhodčích