10. 8. 2019

Příprava rozhodčích a delegátů ŘKČ před novou sezónou

Ve středu proběhl v sídle FAČR pravidelný letní seminář rozhodčích a delegátů Řídící komise fotbalu v Čechách. Tentokrát byl primárně zaměřen na aktuální změny pravidel fotbalu, kterých je poměrně dost. Přednášek se ujala Dagmar Damková, předsedkyně Řídící komise fotbalu v Čechách.

Díky jejímu zapojení v Komisích rozhodčích FIFA a UEFA měli všichni frekventanti možnost zhlédnout názorné ukázky změn pravidel a jejich aplikace v utkáních, to vše doplněné konkrétními videoklipy z mezinárodních utkání.

Je pro nás všechny velkou ctí, že si Dagmar Damková našla ve svém velmi nabitém programu čas a přednesla změny pravidel. Přednášky měly skutečně velmi dobrou a profesionální úroveň. Chtěl bych paní předsedkyni poděkovat“ uvedl Martin Schröter, předseda KR ŘKČ.

Rozhodčí i delegáti byli následně seznámeni s pokyny Komise rozhodčích pro nový soutěžní ročník 2019/2020. Předseda KR apeloval na profesionální přístup ke každému utkání a popřál všem mnoho štěstí.  

Příprava rozhodčích a delegátů ŘKČ 2019