15. 11. 2018

Příprava rozhodčích v pražském VPR

Na fotbalového rozhodčího čekají v zápase nejrůznější nástrahy od drobných komentářů až po ataky vpravdě fyzické. Frekventanti pražského Vzdělávacího programu pro rozhodčí si jejich řešení mohli vyzkoušet v rámci listopadového workshopu.

Na stadionu SK Hostivař připravili a vedli praktická cvičení zkušení instruktoři rozhodčích FAČR Jiří Kříž a Miloš Vitner za podpory asistenta z listiny rozhodčích profesionálních soutěží Jana Petříka. Komentáře z hlediska teorie Body Language a psychologických souvislostí řešení konfliktů se ujal vedoucí pražského VPR Václav Mitáš. Práce byla zaznamenána na video, a tak se mohou sami podívat, co bylo dobře a co je zapotřebí zlepšit.

Ve druhé části programu přišly na řadu klipy z Pražská teplárenská přeboru Prahy, které nejprve kriticky zhodnotili sami frekventanti a někteří se tak trochu divili, jaké další souvislosti jim ukázali Jiří Kříž a také předseda komise rozhodčích PFS Jiří Ulrich.

Listopadový seminář do jisté míry završil roční program VPR, který je financován z projektu Konvence rozhodčích UEFA, koordinovaného Úsekem rozhodčích FAČR. Vybraným talentovaným pražským arbitrům se věnovali národní instruktoři rozhodčích Miroslav Liba a Miroslav Tulinger či instruktoři Petr Blažej, Pavel Orel a Lucie Ratajová, jimž patří velké poděkování. To si zaslouží i národní fintess kouč Ondřej Lerch, který vedl osm praktických tréninků. V roce 2018 proběhlo osm půldenních workshopů a dvoudenní seminář. Ten navštívil trenér reprezentace U-19 Jan Suchopárek s přednáškou ne téma vztahu trenér a hráč versus rozhodčí. Vizí VPR PFS totiž je nabízet vedle specificky rozhodcovského vzdělávání i pohled těch, jimž sudí vlastně poskytují servis.

Účastnila se jich nejen třicítka kmenových účastníků VPR, ale i další pozvaní sudí z listiny PTPP. Vždy je čekal program reagující na obtíže či chyby, které se objevily v konkrétních pražských zápasech. Program pro perspektivní rozhodčí by měl sloužit nejen ke zlepšování výkonů na kolbištích hlavního města, ale i k jejich dalšímu profesnímu růstu a lepšímu uplatnění ve vyšších soutěžích.

Příprava rozhodčích v pražském VPR