1. 3. 2019

RAP COURSE pro instruktory rozhodčích letos v Bělehradu

Dnes skončil v srbském Bělehradu dvoudenní „RAP course“ pro instruktory a fitness instruktory rozhodčích, který v rámci projektu „Konvence rozhodčích“ UEFA pořádá pro své národní asociace.

UEFA v souladu s „Konvencí“ dlouhodobě podporuje práci s rozhodčími prostřednictvím pravidelně školených instruktorů a fitness instruktorů rozhodčích. FAČR na letošním ročníku „RAP course“ zastupovali národní instruktor rozhodčích Miroslav Tulinger a nováček mezi národními fitness instruktory Naděžda Koštovalová.

Kurz uvedl předseda Komise rozhodčích UEFA Roberto Rosetti a krátce shrnul hlavní úkoly své komise: jednotnost řízení utkání soutěží UEFA rozhodčími, Refereeing Development a Projekt VAR. Prezentoval vývoj tohoto projektu a cíle pro nejbližší období. Přitom akcentoval důležitost kvalitní přípravy rozhodčích, zejména jejich praktické tréninky na hřištích, jako základ pro následné využití systému „videorozhodčího“ v „ostrých“ utkáních.

V části pro technické instruktory, kterou moderovali Hugh Dallas ze Skotska a Vlado Šajn ze Slovinska, oba členové Komise rozhodčích UEFA, byly hlavními tématy způsoby posuzování přestupků, posuzování zmaření zjevné brankové možnosti, postihování držení a podobných nedovolených zákroků (zejména mimo faktický souboj o míč například v pokutovém území), řešení ofsajdových situací – co mají rozhodčí považovat za aktivní zapojení se do hry a co nikoliv.

Velký prostor dostalo obvykle kontroverzní téma – dovolená a zakázaná hra rukou. Ze všech probíraných témat je právě zde vidět největší posun v interpretaci Pravidel fotbalu – ve výkladu toho co mají rozhodčí za úmyslnou hru rukou (a tedy přestupek, za který nařídí pokutový nebo přímý volný kop) považovat a co ne, s cílem dosažení maximální „uniformity“ v rozhodnutích rozhodčích nejen v soutěžích UEFA, ale také v národních asociacích. První dojem z prezentací naznačuje, že by aplikace pravidel právě v této oblasti, měla být pro rozhodčí jednodušší. A pro fotbalovou veřejnost snad i pochopitelnější.

Tradičními tématy v části pro fitness instruktory, vedené profesorem Wernerem Helsenem z Belgie, byla prevence zranění, nové trendy v tréninku a testování rozhodčích a samozřejmě vzorové tréninkové jednotky na hrací ploše, s cílem sjednotit fitness přípravu v evropských fotbalových asociacích, tak aby rozhodčí, kteří přicházejí na mezinárodní úroveň, byli po všech stránkách dobře fyzicky vybaveni. Důležitou roli hraje také výměna zkušeností mezi fitness instruktory z různých evropských zemí.

RAP COURSE pro instruktory rozhodčích letos v Bělehradu