16. 3. 2017

Rozhodčí a delegáti v libereckém kraji se připravují na start jarní části

Jarní část fotbalových soutěží pomalu otevírá své dveře, a tak nastal čas semináře a první ze série tréninků fotbalových rozhodčích. 

Nejprve se uskutečnil první trénink rozhodčích, který byl zaměřen na fyzickou přípravu. Tréninku se zúčastnilo na tři desítky rozhodčích a na městském stadionu v Liberci absolvovali pod vedením ligových rozhodčích Jiřího Kříže a Ondřeje Ginzela 90 ti minutový atletický trénink. Začátek tréninku spočíval v rozklusání, atletické abecedě a protažení. Rozhodčím bylo vysvětleno jak se správně rozcvičit, před tréninkem i před utkáním a byly předvedeny cviky na protažení. Po „zahřátí“ následovala hlavní část tréninku. Rozhodčí se rozdělili na dvě skupiny a absolvovali slíbené běhy, 4x200 a 4x400m na stanovené časy.

Rozhodčí byli s tréninkem spokojeni a už zjišťovali další termíny tréninků.

Série tréninků bude následovat v dalších měsících a mimo fyzické přípravy budou tréninky zaměřeny i na modelové situace, které mohou nastat v mistrovských utkáních a spolupráci rozhodčích.

O tři dny později, v neděli 5.3.2017 se rozhodčí společně s delegáty sešli ve Víceúčelovém zařízení sportovního areálu Střelnice v  Jablonci nad Nisou. V kulturním domě na střelnici byl KR připraven společný seminář pro rozhodčí a delegáty.

Seminář zahájil předseda KR Martin Schröter, který nejprve všechny přivítal a poděkoval za průběh podzimní části.  

Po úvodním slovu předsedy následovala prezentace lektora pravidel Luboše Řeháčka, který přítomným přednesl změny v pravidlech.

Hlavní část semináře byla zaměřena na samostatnou analýzu ve skupinkách. Tuto část si připravil a měl na starosti instruktor rozhodčích Jiří Kříž společně s KR. Každá skupina obdržela videoklip a po společném zhodnocení měla dojít ke správnému řešení.

Následně zástupce každé skupiny prezentoval názor skupiny a obhajoval před instruktorem i členy KR správnost jejich rozhodnutí. Cílem bylo sjednocení pohledu jak rozhodčích tak i přítomných delegátů.

Semináře se zúčastnili také rozhodčí profesionálních soutěží Ondřej Ginzel, Jaroslav Poživil a rozhodčí ŘKČ.

V závěru semináře byly rozhodčím zveřejněny změny na listinách jednotlivých soutěží a poté již nezbývalo než poděkovat rozhodčím a delegátům za vstřícný přístup v průběhu celého semináře a popřát mnoho štěstí v jarní části, která bývá složitější, jelikož se rozhoduje a postupech a sestupech. 

Seminář rozhodčích a delegátů LKFS