22. 2. 2019

Rozhodčí ženy se školily na pravidelném semináři v Benešově

V útulném prostředí Hotelu Benica se o víkendu 16.-17.2. konal pravidelný zimní seminář rozhodčích žen, které jsou na listinách 1. ligy a 2. celostátní ligy ženských soutěží.

Do města, jehož dominantou je zámek Konopiště, se sjelo 38 frekventantek z celé České republiky, pro které Komise rozhodčích fotbalu žen (KR FŽ) připravila pestrý a zároveň náročný program.

Před začátkem sobotního bloku, který byl zaměřen na teoretické přezkoušení z Pravidel fotbalu a ostatních fotbalových norem, vystoupil s krátkým proslovem předseda Řídící komise TOP soutěží Martin Drobný, který je zodpovědný na FAČR za fotbal žen.

Dalším programem již bylo na vlastní přezkoušení všech zúčastněných. Ty jako první vyplňovaly pravidlový test, který obsahoval čtyřicet různě vygenerovaných otázek. V těsném sledu následoval videotest, který byl pro mnohé novinkou, která rozhodčí prověřila zvláště v postřehu a rychlosti. Jak poznamenala předsedkyně rozhodčích KR FŽ Lucie Ratajová, právě rychlé rozhodovací schopnosti jsou velmi důležité při vlastní činnosti rozhodčích na hrací ploše.

Po obědě následovaly přednášky Jiřího Kureše, předsedy Pravidlové komise FAČR, který všem osvěžil poslední pravidlové změny a ujasnil některé body ve výkladu pravidel. V podvečerních hodinách pak rozhodčí ženy pracovaly ve skupinách a analyzovaly herní situace, které v instruktážních klipech poslala na národní asociace UEFA.

Nedělní část semináře byla věnována situacím z domácích soutěží, které připravil mpř. KR FŽ Patrik Filípek a které nastaly v průběhu roku 2018 v mistrovských zápasech ligy žen a ligy dorostenek. Právě u těchto soutěží je pořizován oficiální videozáznam utkání, což následně slouží nejen rozhodčím k podrobnému rozboru vzniklých herních situací. Ačkoliv se mezi rozhodčími tato část netěší moc velké oblibě, přesto se jedná o velmi dobrou zpětnou vazbu při řešení konkrétních problémů na hrací ploše. Právě proto u některých z těchto klipů proběhla dlouhá diskuze se členy KR FŽ, naopak u dalších došlo pouze ke konstatování faktu a nastolení cesty, jak lépe příště postupovat v identických situacích.

Na závěr předsedkyně KR FŽ předala mezinárodním rozhodčím odznaky FIFA a všem ostatním popřála klidnou jarní část sezóny 2018/2019.

Rozhodčí ženy se školily v Benešově