31. 5. 2017

Sdělení Komise rozhodčích FAČR

Podle Řádu rozhodčích a delegátů Fotbalové asociace České republiky provedla Komise rozhodčích FAČR k dnešnímu dni hodnocení výkonnosti rozhodčích a delegátů. 

Na základě tohoto hodnocení KR FAČR navrhne zřizujícímu orgánu seznam těch rozhodčích a delegátů, kteří mají být zařazeni na nominační listiny nižších soutěží.