23. 5. 2023

Seminář Pojď do ligy junior – skupina Čechy

V sídle FAČR na pražském Strahově proběhl seminář Pojď do ligy junior, skupina Čechy. Semináře se účastnilo 24 vybraných perspektivních krajských rozhodčích, které nominovaly jejich komise rozhodčích.

Obsahem semináře byla přednáška Pavla Orla na téma výklad herních situací z evropských soutěží. Poté následovala tréninková jednotka pod vedením národní fitness instruktorky rozhodčích Nadi Koštovalové a rozhodčího z profesionálních soutěží Dominika Starého.

Odpoledne pak byl na programu rozbor jednotlivých herních situací z nejvyšších českých soutěží pod vedením člena Úseku rozhodčích Radka Kociána a místopředsedy KR FAČR Libora Kovaříka. 

Seminář Pojď do ligy junior – skupina Čechy