8. 12. 2021

Seminář rozhodčích žen

Komise rozhodčích FAČR uspořádala v neděli 5. 12. 2021 seminář rozhodčích žen se zaměřením na amatérské soutěže.

Ženský fotbal je již delší dobu na vzestupu, a na místě je podporovat také rozhodčí – ženy. Proto byl uspořádán tento seminář. Pro účastnice, které se sjely do sídla FAČR z celé republiky a kterých se účastnilo kolem třicítky, byl připraven zajímavý program.

Kromě pravidlových témat a videoukázek se naše rozhodčí účastnily vzorové tréninkové jednotky pod vedením národní fitness instruktorky Nadi Koštovalové, následné její přednášky na téma správné tréninkové přípravy a životosprávy a také přednášky PhDr. Michala Waltera na téma komunikace pro fotbalové rozhodčí.

Samotná organizace semináře i jeho obsah byl ze strany účastnic hodnocen pozitivně.

Komise rozhodčích FAČR bude i nadále rozvoj ženských rozhodčích podporovat a bude organizovat další vzdělávací a rozvojové akce s cílem, aby se ženské rozhodčí zapracovaly co nejvýše ve svých ženských soutěžích, ale aby případně i ve větší míře mohly zasáhnout i do soutěží mužských.

Seminář rozhodčích žen (5. 12. 2021)