9. 12. 2021

Seminář talentovaných rozhodčích z Čech

Úsek rozhodčích FAČR v pátek 3. prosince 2021 uspořádal v Praze - Satalicích setkání talentovaných rozhodčích z Čech v rámci celostátního Vzdělávacího programu pro rozhodčí.

Semináře se účastnilo celkem 29 účastníků a akce navázala na seminář, který byl dříve v listopadu organizovaný pro perspektivní rozhodčí z Moravy v Olomouci.

V dopolední části po úvodní přednášce na téma Etika fotbalového rozhodčího od člena Úseku rozhodčích FAČR Pavla Sýkory se program přesunul na hrací plochu, kdy byly pro účastníky semináře připraveny tréninková fitness jednotka a další cvičení na spolupráci rozhodčího a asistenta při rozhodování klíčových situací. Vše za vedení fitness instruktora Miroslava Dudy a instruktora rozhodčích Jiřího Kříže.

Odpolední program v pak zahájila přednáška na téma moderního pojetí ofsajdu v podání Jiřího Kříže, zároveň mezinárodního asistenta. Následně byla frekventantům odprezentována přednáška na téma Pohyb a poziční postavení od ligového delegáta Radka Kociána a člena Úseku rozhodčích FAČR Richarda Hlaváče.

Vzdělávací část pak byly uzavřely přednášky od mezinárodního rozhodčího Pavla Orla na téma dovolená a nedovolená hra rukou a intenzity přestupků zejména se zaměřením na bezohlednou a surovou hru.

Organizátory semináře potěšil velmi aktivní přístup všech zúčastněných rozhodčích, a to jak u praktických cvičení, tak i u teoretické části semináře. Spolupráce s talentovanými rozhodčími bude na celorepublikové úrovni pokračovat na jaře 2022.

Seminář talentovaných rozhodčích z Čech (3. 12. 2021)