28. 2. 2018

Sofie hostí RAP COURSE pro národní instruktory rozhodčích

V bulharském hlavním městě Sofii probíhá od pondělí pod hlavičkou FIFA a UEFA čtyřdenní „RAP Course“ pro instruktory a fitness instruktory rozhodčích z evropských národních asociací. FAČR na letošním ročníku zastupují národní instruktor rozhodčích Miroslav Liba a národní fitness instruktor Ondřej Lerch.

Každoroční „RAP kurzy“ (Refereeing Assistance Programme) pro národní instruktory, které jsou nedílnou součástí Konvence rozhodčích UEFA, mají za cíl především sjednocení interpretace a aplikace pravidel fotbalu při posuzování herních situací, kdy se účastníci seznamují s metodami a novinkami v oblasti vzdělávání rozhodčích a delegátů. Jsou prezentovány programy pro zkvalitnění fyzické přípravy rozhodčích v průběhu celého roku. A v neposlední řadě dochází k výměně názorů a sdílení myšlenek mezi účastníky z různých koutů světa, včetně informací o programech, které se v jednotlivých národních asociacích při práci s rozhodčími realizují.

FIFA i UEFA poskytují práci s rozhodčími prostřednictvím stabilní, pravidelně školené struktury odborníků – instruktorů a fitness instruktorů rozhodčích – plnou podporu. Samozřejmostí by pak mělo být také využití instruktorů v národních asociacích na všech úrovních, tj. od tzv. „elite“ až po nejnižší „grassroots“.  

V části pro technické instruktory jsou tradičně hlavními tématy způsoby posuzování přestupků, hry rukou, zmaření zjevné brankové možnosti, postihování držení a podobných nedovolených zákroků (zejména mimo faktický souboj o míč například v pokutovém území). Hodně času je věnováno posuzování ofsajdových situací a aktivního zapojení se do hry hráčem v ofsajdové pozici. Na závěr kurzu se ke slovu dostanou také analýzy a skupinové diskuse nad klipy zaslanými v předstihu samotnými instruktory z jejich domácích soutěží. A samozřejmostí, kterou není třeba zmiňovat, je vždy zpětná vazba ze strany instruktorů FIFA a UEFA, kterými jsou i letos Hugh Dallas ze Skotska a Vlado Šajn ze Slovinska, oba současně také členové Komise rozhodčích UEFA.

Náplní části pro fitness kouče, vedené profesorem Wernerem Helsenem z Belgie, je představení nových trendů při tréninku a testování rozhodčích, použití videa pro zlepšování techniky běhu a koordinace pohybů, představení aktualizace projektu UEFA 20+ pro prevenci zranění rozhodčích. Důležitou část tvoří také vzorové tréninkové jednotky pro fitness instruktory na hrací ploše, které přináší inspiraci pro práci s rozhodčími v domácích podmínkách. A velmi důležitá je také možnost diskuse a výměny zkušeností mezi fitness instruktory z různých evropských zemí. To je vždy příležitost posun přípravy rozhodčích na vyšší úroveň.