4. 2. 2021

Vyjádření předsedy KR FAČR

Předseda Komise rozhodčích FAČR Vítor Manuel de Melo Pereira se vyjadřuje k událostem uplynulých kol ve FORTUNA:LIGA, které provázely také diskutované zákroky a surová hra v utkáních AC Sparta Praha – FK Mladá Boleslav, SK Slavia Praha – FK Jablonec a FK Mladá Boleslav – SK Sigma Olomouc:

„V první řadě bych touto cestou rád znovu uvedl, že naše komise směrem k všem rozhodčím, asistentům i delegátům opakovaně připomíná důležitost striktního dodržování pravidel fotbalu a všech souvisejících nařízení, které mají v první řadě pomáhat ochraňovat zdraví hráčů a obraz hry jako takové.

Zasadil jsem se o to, aby všichni rozhodčí, asistenti i delegáti byli ještě před nadcházejícím ligovým kolem znovu informováni a instruováni, jak přistupovat k posuzování přestupků v souvislosti se surovou hrou.

Komise rozhodčích nebude váhat přijmout jakákoliv opatření, která přispějí k udržení integrity profesionálních soutěží v České republice.

Pokud se mohu vyjádřit ke konkrétním situacím, v utkání AC Sparta Praha – FK Mladá Boleslav došlo k faulu hostujícího hráče č. 8, který šlápl na nohu domácímu hráči č. 22. Byť se může zdát, že hostující hráč jednal neúmyslně a bez použití nepřiměřené síly, mohl ohrozit zdraví protihráče. Udělení žluté karty tak vnímám jako hraniční rozhodnutí, které je na samém limitu. Jelikož nešlo o zcela prokazatelnou situaci ve smyslu vyloučení hostujícího hráče, VAR neintervenoval.

V utkání SK Slavia Praha – FK Jablonec došlo ve 24. minutě k souboji domácího hráče č. 18 a hostujícího hráče č. 25, po němž měl být domácí hráč potrestán minimálně udělením žluté karty za bezohledné vražení do protihráče ramenem a paží. K intervenci VAR nedošlo z důvodu, že zmíněný moment nespadá do protokolu VAR (zjevné vyloučení).

V utkání FK Mladá Boleslav – SK Sigma Olomouc došlo v 6. minutě k diskutované situaci a střetu domácího hráče č. 8 a hostujícího hráč č. 8. Domácí hráč zasáhl protihráče podrážkou na stojnou nohu, do oblasti holeně za použití nepřiměřené síly, čímž bezprostředně ohrozil jeho zdraví a bezpečnost. Rozhodčí chybně udělil žlutou kartu a ponechal své rozhodnutí v platnosti i po přezkumu, který správně doporučil VAR. V porovnání s předchozími dvěma situacemi v tomto případě byla jednoznačně splněna všechna kritéria surové hry, tudíž měl být domácí hráč vyloučen.“