1. 11. 2019

Vzdělávací program pro rozhodčí 2019/20 odstartoval v Pardubicích

Pondělí 28. 10. bylo pro běžného občana České republiky svátečním dnem, pro mladé, perspektivní rozhodčí z krajů a řídících komisí se však nesl v duchu ryze pracovním. Již od rána se sjížděli do Pardubic, aby zde absolvovali první zahajovací seminář nového ročníku VPR FAČR.

Ve dvou skupinách, dopoledne a odpoledne, absolvovalo 85 pozvaných rozhodčích, včetně pěti dívek, které do programu navrhly jejich komise rozhodčí, úvodní seminář, jehož součástí byly tradiční prezentace o významu „Konvence rozhodčích UEFA“ a o organizaci nového ročníku celostátního VPR FAČR. Podstatnou, a ne všemi s radostí očekávanou, částí byl pravidlový test, který je jedním z vodítek pro zařazení frekventantů do letošního ročníku VPR.

Test byl poprvé v „předpremiéře“ prováděn v prostředí nové webové aplikace, která bude představena a spuštěna 7. listopadu na stránkách www.fotbal.cz. V aplikaci budou moci zkoušet své znalosti nejen rozhodčí a delegáti, ale také široká fotbalová veřejnost.

Aplikace bude v začátku sloužit k výuce pravidel fotbalu, jednak jednoduchou formou, kdy uživatel ihned zjistí, zda odpověděl správně, nebo formou připravených testů. Rovněž umožní provádění testů na seminářích rozhodčích s okamžitou zpětnou vazbou a výsledky. Současně probíhají práce na dalších „tématech“, které by měla aplikace obsahovat – interaktivní výuka pravidel fotbalu, videotesty, atd.

Vzdělávací program pro rozhodčí 2019/20 odstartoval v Pardubicích