26. 9. 2019

Workshop předsedů komisí rozhodčích z celé České republiky

O víkendu se, v rámci projektů Konvence rozhodčích UEFA, uskutečnil dvoudenní workshop zástupců komisí rozhodčích z krajských svazů, z Řídících komisí pro Čechy a pro Moravu, z ženského fotbalu a také z profesionálních soutěží. Probírána byla palčivá témata rozhodcovství v České republice a také aktuální projekty pro práci s rozhodčími a delegáty.

Zástupci jednotlivých KR prezentovali práci s rozhodčími a delegáty ve svých regionech. Důležitým prvkem této diskuse byly informace a zajímavosti, které mohou pomoci i ostatním, pokud se je rozhodnou implementovat ve své oblasti.

Účastníci dále obdrželi z Oddělení rozhodčích FAČR informace o projektech a aktivitách fotbalové asociace které probíhají, i o těch, které jsou připravovány na poli výchovy a vzdělávání rozhodčích a delegátů. Hovořilo se o celostátním vzdělávacím programu pro rozhodčí (VPR FAČR), i o regionálních VPR, o Programu Talent&Mentor, diskutovalo se o těžkostech s nábory rozhodčích a také novém projektu tzv. „Akademií rozhodčích“, v nichž jsou úplní nováčci odborně školeni pro funkci rozhodčího.

Zmíněn byl také význam instruktorů a fitness instruktorů rozhodčích, které FAČR odborně školí a poskytuje jim i potřebné edukační materiály, aby je jednotným způsobem používali při seminářích s rozhodčími a delegáty. Náklady na tyto programy značně převyšují částku, kterou  FAČR dostává z „Konvence rozhodčích UEFA“ (cca 2,5 milionu Kč), a proto i sama fotbalová asociace vkládá do podpory vzdělávání rozhodčích své prostředky.

Rozsáhlá diskuse byla vedena samozřejmě také o nejpalčivějším problému současnosti, zejména na okresní a krajské úrovni, kterým je nedostatek rozhodčích a kvalitních delegátů. Jednotliví diskutující se vzácně shodovali při pojmenování důvodů, proč klesá zájem zejména mladých lidí o funkci rozhodčího.

Je to obecně negativní vnímání fotbalu veřejností, a rozhodčích jako takových. Stoupající agresivita, prolínající se všemi věkovými kategoriemi, vč. mládežnických. Nespolehlivost adeptů a jejich neochota akceptovat povinnosti, které jsou na rozhodčí kladeny. Problémem je také finanční náročnost hned na začátku, když si adept musí pořídit za vlastní peníze potřebnou výstroj.

Zmiňováno bylo i neadekvátní finanční ohodnocení funkce rozhodčího, i když se všichni velmi pozitivně vyjadřovali o kroku FAČR před začátkem nové sezóny, kdy došlo ke skokovému nárůstu odměn rozhodčích a delegátů na úrovni okresů a krajů. To určitě na chvíli pomůže, ale není to samospasitelný krok.

Bez rozhodčích se fotbal hrát nedá, přitom ale již dnes je řada utkání v okresech i na krajích řízena tzv. „laiky“, tedy funkcionáři některého klubu, rodiči, apod. Snahy jednotlivých komisí rozhodčích na regionální úrovni se, až na výjimky, nesetkávají s výraznou odezvou. Ani celostátní náborová kampaň „Pískej – Mávej – Rozhoduj“, která odstartovala v roce 2017.

Ta sice přinesla více než 1350 přihlášených zájemců, ale počet od té doby stoupl bohužel pouze o 169 aktivních rozhodčích. Buď proto, že zájem přihlášených rychle opadl, nebo sice začali pískat, ale zase záhy skončili. Odhadovaný optimální potřebný počet rozhodčích v celé republice pro pokrytí soutěží je přibližně dvojnásobný oproti aktuálnímu (4021 rozhodčích – stav z května 2019). Je zřejmé, že k tomuto stavu je opravdu ještě hodně daleko. Přitom i časová náročnost a přetížení rozhodčích, kteří nezřídka absolvují i 5-6 utkání za víkend, je často zmiňovaným důvodem, proč rozhodčí končí. Ani se jim nelze divit, fotbal by je měl všechny účastníky bavit, včetně rozhodčích, a ne jim destruovat soukromý život.

Workshop předsedů komisí rozhodčích z celé České republiky