5. 7. 2019

Workshop zástupců oddělení rozhodčích NA v Nyonu

Historicky první seminář pro „Heads of refereeing“ z národních asociací, sdružených v UEFA, proběhl na začátku týdne v Nyonu. Vedle informací o změnách pravidel fotbalu byla nejdůležitějším bodem diskuse o projektu VAR, přenos informací mezi UEFA a členskými asociacemi pro oblast rozhodčích, a v neposlední řadě i výměna názorů a zkušeností mezi samotnými účastníky workshopu.

Ke dvoudennímu workshopu se do sídla UEFA na břehu Ženevského jezera sjeli zástupci oddělení rozhodčích ze všech 55 národních asociací z Evropy. Českou republiku zastupoval vedoucí Oddělení rozhodčích FAČR Miroslav Tulinger, ve druhé části jej pak ještě doplnil Michal Beneš, který má na starosti vzdělávání a školení videoasistentů rozhodčích (VAR).

Význam historicky prvního setkání podtrhl na úvod Giorgio Marchetti, zástupce generálního sekretáře UEFA. Zdůraznil důležitost práce s rozhodčími a observery zejména s ohledem na neustále rostoucí nároky moderního fotbalu. Vyzdvihl význam oddělení rozhodčích v jednotlivých asociacích pro organizaci výchovy rozhodčích a observerů a pro přenos potřebných informací. Hovořil také o projektu VAR, který UEFA plně podporuje a postupnými kroky zavádí do svých soutěží, a dále zmínil připravovaný nový formát evropských soutěží.

Roberto Rosetti, předseda Komise rozhodčích UEFA, prezentoval Projekt VAR, zkušenosti s jeho zaváděním v Lize mistrů v loňské sezóně, připravované kroky pro jeho rozšíření do dalších soutěží (Evropská ligy, atd.), ale zejména přípravu rozhodčích na jeho aplikaci v rámci EURO 2020. Celé odpoledne pak bylo věnováno konkrétním otázkám aplikace VAR v utkáních a způsobům přípravy rozhodčích.

Seminář uzavřel blok informací ohledně fitness přípravy rozhodčích a také ohledně nového testu (tzv. „Single-Double-Single test“), který brzy nahradí současný FIFA fitness test. Byl zmíněn význam Programu Talent&Mentor“ a „Programu CORE pro mladé talentované rozhodčí z národních asociací, s potenciálem pro vstup na mezinárodní scénu v krátkodobém horizontu. A též důležitost přípravy a výchovy nových ženských rozhodčích, která by korespondovala se současným celosvětovým boomem ženského fotbalu.