11. 10. 2018

Workshopy mentorů rozhodčích v Olomouci a v Praze

Včera a dnes proběhly workshopy s mentory rozhodčích, zapojených v rámci svých regionálních komisí rozhodčích do „Programu Talent&Mentor“. Do projektu, který má zejména motivovat mladé kluky a dívky k pískání a pokusit se je udržet i přes případné nezdary.

Není žádným tajemstvím, že počet fotbalových rozhodčích pomalu, ale jistě, klesá. Nábory rozhodčích nestačí pokrývat úbytek, což citelně pociťují na okresech, ale již i v některých krajích, protože se nedaří plnohodnotně doplňovat vyšší soutěže kvalitními rozhodčími zdola.

Jedním z projektů na podporu rozvoje fotbalových rozhodčích je „Program Talent & Mentor“, který má motivovat mladé kluky a dívky k pokračování ve funkci rozhodčího fotbalu a poskytnout jim na všech úrovních podporu a odbornou zpětnou vazbu na jejich spletité cestě za rozhodcovským kumštem.

V programu se dostávají k sobě dvojice mentora a talentu, tj. zkušeného rozhodčího, který má ambice a schopnost předávat svou erudici mladším kolegům - talentům. Přitom hlavní úlohou mentora při práci s talentem je motivovat jej a zejména mu poskytovat odbornou a důvěryhodnou zpětné vazbu, aby se mohl výkonnostně rozvíjet.

V průběhu workshopu byly diskutovány zejména standardy pro práci s talentovanými rozhodčími, požadavky na osoby talentů i mentorů, nejnutnější reporting, apod. Nechyběly ani analýzy vybraných herních situací – klíčových momentů pro vývoj utkání, se zaměřením na to, čeho by si měl mentor všímat a jakou zpětnou vazbu talentu dát z konkrétní situace.

Do Programu Talent&Mentor, který FAČR realizuje v rámci Konvence rozhodčích UEFA, je v letošní sezóně zapojeno 58 dvojic z úrovně KFS, řídících komisí, z ženského fotbalu, a po dvouleté odmlce také z úrovně profesionálního fotbalu. Aktuální stav v jednotlivých oblastech je uveden na obrázku pod článkem.