16. 10. 2017

Workshopy mentorů rozhodčích v Praze a v Olomouci

Každý rok začíná, ale také končí, poměrně vysoký počet rozhodčích. Důvody takového rozhodnutí jsou různé. Jedním z projektů na podporu rozvoje fotbalových rozhodčích je Program Talent & Mentor, který má motivovat mladé kluky a dívky k pokračování v těžké práci rozhodčího fotbalu i přes počáteční nezdary nebo dokonce rozčarování.

Do Programu Talent & Mentor, který FAČR realizuje v rámci Konvence rozhodčích UEFA, je v letošní sezóně zapojeno 59 dvojic z úrovně KFS, řídících komisí a také z ženského fotbalu, s výjimkou profesionálních soutěží. Aktuální stav v jednotlivých oblastech uvádí obrázek 1 pod textem.

Hlavní úlohou mentora při práci se svěřeným talentem je rozvoj komplexní osobnosti rozhodčího, jeho motivace a zejména poskytování zpětné vazby pro poučení z chyb, kterých se dopustil. Přitom pozice mentora ve vztahu k rozhodčímu je odlišná od pozice delegáta. Ten je sice první, kdo má k rozhodčímu přístup po utkání, ale hodnotí vždy jen jedno konkrétní utkání a má na to poměrně omezený čas. Na rozdíl od něj mentor pracuje s rozhodčím dlouhodobě, stanoví mu cíle pro rozvíjení jeho dovedností a schopností, poskytuje mu zpětnou vazbu a hodnotí svého talenta v dlouhodobém horizontu. To vše s vysokým podílem vlastní aktivity samotného talentu.

S určitým zjednodušením to ukazuje schema (obrázek 2)

V Olomouci a v Praze proběhly minulý čtvrtek a pátek workshopy s mentory rozhodčích, vedené Miroslavem Tulingerem z Úseku rozhodčích FAČR. Jde o pravidelné setkávání mentorů, které je jednou z povinných součástí Programu.  Během čtyřhodinového maratonu absolvovali mentoři interaktivní prezentaci o významu programu pro rozvoj a motivaci vybraných mladých perspektivních rozhodčích. Zmíněny byly standardy UEFA a FAČR a zejména požadavky na osoby talentů a mentorů na jednotlivých úrovních fotbalové asociace a požadavky na způsoby práce s talentovanými rozhodčími, od způsobu stanovení cílů až po vyhodnocování každého talentu na závěr stanoveného konkrétního období. Pozornost byla věnována také hodnotící zprávě, kterou každý mentor na svého rozhodčího – talent vypracovává.

V závěru pak došlo i na analýzu herních situací – klíčových momentů pro vývoj utkání, se zaměřením na to, čeho by si měl mentor všímat a jakou zpětnou vazbu talentu dát z každé konkrétní situace.

Obrázek 1

Obrázek 2

Workshopy mentorů rozhodčích