31. 5. 2017

Závěr Vzdělávacího programu rozhodčích v Rožnově a v Benešově

Posledním seminářem vyvrcholil o víkendu aktuální ročník „Vzdělávacího programu rozhodčích FAČR“. Program, který probíhal od listopadu do května v Benešově a v Rožnově pod Radhoštěm, dokončilo 59 rozhodčích, z toho čtyři dívky.

Projekt je plně hrazen z prostředků „Konvence rozhodčích UEFA“ a jeho odborná náplň a realizace je garantována národními instruktory rozhodčích FAČR. Frekventanti byli do Programu vybráni příslušnými komisemi rozhodčích KFS z celé České republiky, KR Řídících komisí pro Čechy a Moravu a také KR fotbalu žen (seznam zde).

V průběhu sedmi měsíců měli možnost zažít „servis“ a způsob práce s rozhodčími, jakého se ještě v nedávné minulosti dostávalo rozhodčím profesionálního fotbalu. Program do detailu připravený Úsekem rozhodčích FAČR ve spolupráci s Pracovní skupinou Konvence rozhodčích UEFA, zahrnoval více než 220 hodin vyplněných nejrůznějšími aktivitami, s vysokým podílem praktických cvičení na hrací ploše při řešení simulovaných fotbalových situací. Fyzickou přípravu měl na starosti atletický trenér Jan Hanzl, jinak fitness instruktor ligových rozhodčích. 

 

Frekventanti dále strávili desítky hodin při samostatných a skupinových analýzách herních situací ze soutěží FIFA, UEFA i naší I. ligy a FNL, v nichž si porovnávali svůj názor na řešení s pohledem zkušených národních instruktorů rozhodčích Miroslavem Libou a Miroslavem Tulingerem. Absolvovali rovněž přednášky z pravidel fotbalu (Jiří Kureš a Jaroslav Nitsche), z legislativy FAČR, zejména pokud jde o aplikaci ustanovení soutěžního řádu v praxi (Zdeněk Tasch), prezentace k tématu pohyb a poziční postavení rozhodčího, aplikace výhody ve hře, atd. Otázky efektivní spolupráce rozhodčích při utkáních měli možnost řešit s mezinárodními a ligovými rozhodčími a asistenty (Proske, Caletka, Lerch, Blažej). Součástí byly také prezentace specialistky na výživu Nadi Koštovalové (bývalé atletky a členky stříbrného kvarteta ze štafety na 4x400m z halového mistrovství světa v roce 1995 v Barceloně), anebo PhDr. Michala Waltera (mj. předsedy České asociace psychologů práce a organizace) na téma zvládání krizových situací na hrací ploše.

Rozhodčí z ŘK byli navíc, stejně jako v minulých ročnících VPR, delegováni na jaře k utkáním Juniorské ligy. Jejich výkony byly natáčeny třemi kamerami (jedna zaměřená na rozhodčího a dvě na každého z asistentů) s následnou zpětnou vazbou v rámci detailního rozboru na učebně.

Přes některé problémy s hracími plochami kvůli nestabilnímu počasí, zejména v podhůří Beskyd v Rožnově, se podařilo celý naplánovaný program cvičení, teoretických prezentací a přednášek naplnit. Dík tak patří všem, kteří se na přípravě rozhodčích v právě skončeném ročníku VPR FAČR podíleli a to nejen jako frekventanti, ale zejména také jako instruktoři, lektoři i jako další „technický“ personál, zajišťující hladký průběh seminářů.

Dovolím si parafrázovat coubertinovské: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“, když řeknu: „Není důležité jen se zúčastnit, ale být aktivní a vzít si do dalšího života ponaučení, získat nové návyky nebo změnit ty špatné, které v sobě mám. Je důležité zažít si automatismy, které se odkudsi vynoří vždy, když je to potřeba, abych se mohl věnovat zejména nejdůležitějším aspektům řešení problému na hřišti“, uvádí na závěr Miroslav Tulinger, vedoucí projektu z Úseku rozhodčích FAČR a pokračuje:  „A k tomu právě slouží tento vzdělávací program, v jehož rámci si rozhodčí mohou vyzkoušet své reakce a korigovat své myšlenkové pochody, změnit zažité zvyklosti a přemýšlet o svých činech na hrací ploše, pod drobnohledem a se zpětnou vazbou od odborníků. Rozhodčí musí v každém okamžiku vědět, co dělá, a proč to dělá.“

Není to tak, že by účast v programu VPR FAČR byla nutnou podmínkou pro vstup mezi profesionální rozhodčí, ale je to něco, co může rozhodčím v tomto kroku určitě pomoci. To je bonus tohoto programu pro mladé a perspektivní rozhodčí. A že tomu tak skutečně je, o tom svědčí i fakt, že v podstatě všichni, kdo v posledních několika letech vstoupili do profesionálního fotbalu, tímto programem na celostátní úrovni prošli. 

Vzdělávací program rozhodčích FAČR 2016-2017