16. 5. 2022

Závěrečný seminář pro perspektivní moravské rozhodčí

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 se v Brně – Bohunicích uskutečnil závěrečný seminář pro perspektivní rozhodčí z krajských úrovní soutěží v rámci národního vzdělávacího programu „Pojď do ligy junior“ organizovaného Komisí rozhodčích FAČR a Úsekem rozhodčích FAČR.

Po úvodním videotestu a jeho následném vyhodnocení během dopoledne k fyzickému tréninku se zaměřením na rychlostní vytrvalost pod vedením fitness instruktora rozhodčích Radka Rabušice.

V odpolední části na učebně pak byly s účastníky probírány zajímavé herní situace z dvou nejvyšších českých soutěží. V poslední části pak byla zaměřena pozornost na teamwork – spolupráci rozhodčích a na připomenutí ne zrovna častých aplikací pravidel fotbalu, které se v nedávné době staly.

Další semináře pro moravskou část perspektivních krajských rozhodčích budou organizovány zase po letní přestávce.

Závěrečný seminář pro perspektivní moravské rozhodčí