7. 2. 2017

Ženské rozhodčí se připravovaly na jarní část soutěží

Už řadu let se scházejí ženské fotbalové rozhodčí před zahájením jarní části soutěžního ročníku ve Dvoře Králové nad Labem na svém semináři. Výjimkou tak nemohl být ani uplynulý víkend.

Tentokrát jich v Penzionu Za Vodou zdokonalovalo své vědomosti a znalosti čtyřicet a společně s nimi i dvacítka delegátů. „Při zimním semináři jde nejen o stručné hodnocení první poloviny soutěžního ročníku, ale především pak o znovu připomenutí a upřesnění požadavků, které Komise rozhodčích fotbalu žen FAČR bude klást na bedra rozhodčích v jarní části,“ uvedl její předseda Miroslav Svoboda. „Přestože účast byla ovlivněna do jisté míry nemocností, byli jsme s ní spokojeni. Přivítali jsme mezi sebou osm nových rozhodcovských tváří a jednu staronovou. Některé z nich se rozhodně objeví už při jarních mistrovských zápasech,“ dodal.

V úvodu semináře vypracovali všichni jeho účastníci videotest, který následně společně vyhodnotili.  Pod vedením národních instruktorů rozhodčích Miroslava Tulingera a Miroslava Liby pak pracovaly rozhodčí ve skupinách. Každá obdržela klip, jehož analýzu a řešení prezentovala zástupkyně skupiny před všemi kolegyněmi a zároveň zdůvodňovala rozhodnutí. Potvrdilo se, že ne každá z rozhodčích dokáže bez ostychu mluvit a vyjadřovat se před více lidmi. Jak se ale rozhodčí nakonec shodly, byla pro ně tato forma prezentace velice zajímavá a hlavně poučná, přestože na nich některý z instruktorů občas nenechal tzv. „nit suchou“.  Nové rozhodčí navíc zpracovávaly písemně pravidlový test, který posloužil komisi k ověření si jejich teoretických znalostí fotbalových řádů a norem.  V programu nechyběla přednáška o zdravém životním stylu a Patrik Filípek z Úseku rozhodčích FAČR informoval účastníky o systému a náplni práce tohoto úseku i o změnách, k nimž došlo na ve strukturách ženského fotbalu. Sekretář soutěží žen Zdeněk Mužík byl víkendovému semináři rovněž přítomen. V jeho závěru pak převzaly rozhodčí zařazené na mezinárodních listinách z rukou předsedy Komise rozhodčích fotbalu žen Miroslava Svobody odznaky FIFA.

„Jsem přesvědčený, že jsme udělali maximum pro to, aby naše rozhodčí podávaly na hřištích jen ty nejlepší výkony. Samozřejmě se chybám nevyhnou, ale přejeme si, aby jich bylo co nejméně a nebyly zásadní.  Radost nám dělají rozhodčí v zahraničí. Jejich výkony na mezinárodní scéně, na světových šampionátech i na olympiádě, je řadí k nejlepším na světě,“ konstatoval předseda komise. 

Seminář rozhodčích žen ve Dvoře Králové nad Labem 2017