28. 4. 2018

Ženské rozhodčí trénovaly poprvé na Strahově

Nová Komise rozhodčích žen pod vedením své předsedkyně, mezinárodní a ligové asistentky Lucie Ratajové, se dala do práce a nedlouho po jmenování připravila pro rozhodčí – ženy první tréninkovou jednotku. Ta proběhla ve čtvrtek na Rošického stadionu v Praze.

Na Strahově se sešly ženské rozhodčí, které řídí 1. a 2. ligu žen, a vedle toho participují také na řízení mužských soutěží od první ligy až po okresní soutěže. Účast v mužských soutěžích je pro každou z nich velkou školou a významně přispívá ke zkvalitňování úrovně jejich rozhodování.

Děvčata nejprve absolvovala důkladnou rozcvičku pro zahřání svalů a rozhýbání pohybového aparátu pod vedením zkušeného fitness instruktora. Poté následovalo vyhodnocování simulovaných ofsajdových situací s použitím videotechniky a bezprostřední zpětnou vazbou u obrazovky počítače a s radou zkušené instruktorky rozhodčích, Lucie Ratajové. Poslední blok této tréninkové jednotky byl zaměřen na spolupráci rozhodčí a asistentky při přestupcích, ke kterým dojde na hranici pokutového území – bylo potřeba při simulovaném přestupku rozhodnout, zda se stal uvnitř nebo mimo pokutové území, podle toho reagovat a učinit pokud možno správné rozhodnutí.

Předsedkyně komise rozhodčích Lucie Ratajová pochválila přítomné za jejich přístup, i za to, že některé z nich neváhaly přicestovat z opravdu velké dálky. Současně ocenila jejich aktivitu při praktických cvičeních, která je očekávaná od mladších rozhodčích, a chvályhodná i u „matadorek“ píšťalky, jakými jsou Jana Adámková nebo Olga Zadinová. Komise hodlá v pravidelných trénincích s děvčaty pokračovat i v dalším průběhu sezóny.

Ženské rozhodčí trénovaly poprvé na Strahově