20. 2. 2018

Zimní příprava rozhodčích a delegátů ŘKČ

Komise rozhodčích ŘKČ pozvala rozhodčí a delegáty ve své působnosti na pravidelné zimní semináře do Dříteče na Pardubicku a do Písku. Rozhodčí navíc čekaly také kompletní prověrky jejich fyzické zdatnosti.

KR ŘKČ pořádá své akce v souladu s požadavky „Konvence rozhodčích UEFA“ pod vedením instruktorů rozhodčích z listin schválených VV FAČR a v úzké ve spolupráci s Úsekem rozhodčích FAČR. To se týká vzdělávání a práce nejen s rozhodčími, ale také s delegáty, kteří jsou významnou složkou působení na rozhodčí – jsou to oni, kdo přímo na stadionech dávají rozhodčím bezprostřední zpětnou vazbu po každém utkání při svém hodnocení. Ta by proto měla být co nejpřesnější a odpovídající realitě.

Letošní zimní semináře proběhly na sklonku ledna a KR ŘKČ, ve spolupráci s národními instruktory Miroslavem Libou a Miroslavem Tulingerem, připravila pro obě akce tradičně náročný program.  Ve dvou dnech frekventanti shlédli a analyzovali velké množství herních situací nejen z mezinárodních utkání z DVD, připravených UEFA, ale ke slovu se dostaly také situace z „českých“ soutěží, tj. ČFL a divizí, ve kterých se konkrétní rozhodčí měli možnost vidět „v akci“. Tyto ukázky a fundované rozbory činností rozhodčích (nejen nedostatků, ale i správně řešených situací), určitě přispívají k minimalizaci chyb v budoucích utkáních. Samozřejmostí bylo aktivní zapojení všech účastníků do diskuse při analýzách, což je moderní trend při práci s rozhodčími – je vytvářen tlak na to, aby rozhodčí sami přišli nejen na to, co je špatně a co dobře řešeno, ale zejména aby hledali příčiny svých rozhodnutí a uměli je vyhodnotit a zdůvodnit a z případných chyb se tak poučit.

Komise vyhodnotila obě akce jako velmi zdařilé a poděkovala všem frekventantům za velmi dobrou teoretickou připravenost. 

Prozatím poslední akcí v novém roce byly kompletní fyzické prověrky, které se konaly v kryté sportovní hale v Jablonci nad Nisou v prvním únorovém týdnu. Rozhodčí absolvovali klasický FIFA fitness test, který se skládá ze šesti čtyřicetimetrových sprintů a z následných intervalových běhů - 40x 75 metrů/25 metrů chůze, což odpovídá vzdálenosti 4000 metrů nebo 10 kolům na 400 metrovém atletickém oválu. To vše musí být samozřejmě ve stanovených limitech, jejichž splnění není úplně jednoduché a vyžaduje pravidelnou přípravu.    

V jarní části soutěžního ročníku připravuje komise rozhodčích dvě akce v rámci vzdělávání „Konvence UEFA“. Tyto minisemináře budou rozděleny na dvě části a to na praktická cvičení na hrací ploše a fyzickou přípravu, které povedou opět instruktoři a fitness instruktoři rozhodčích.